אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

ממזרים

נישואין וגירושין בישראל – על "ממזרים" בהלכה ובדין הישראלי

נישואין וגירושין בישראל – על הערה מקדימה: ישנם זרמים רבים ביהדות, ולעתים ישנן פרשנויות שונות להלכה היהודית, מקלות יותר ומקלות פחות, אולם כאשר אנחנו מדברים על המצב המשפטי בישראל, הרי שההלכה היהודית הנהוגה ושעל פיה מכריעים בעניינים אלה ברבנות, היא ההלכה האורתודוכסית. לכן, כאשר נדבר במאמר זה על ההלכה, כמובן שהמדובר הוא על ההלכה האורתודוכסית.

מיהו ממזר?

כאמור, נישואין ו גירושין של יהודים בישראל ייעשו על פי ההלכה. ההלכה היהודית מגדירה את הדרכים בהם ניתן להינשא וכן נקבעו בה הגבלות שונות לגבי אפשרותם של אנשים שונים להינשא. כך למשל, ההלכה היהודית אוסרת על כהן להינשא לגרושה והיהדות האורתודוכסית מכירה בנישואין בין יהודים כשרים בלבד. בנוסף, ילד אשר נולד לאישה נשואה מגבר שאיננו בעלה, מוגדר כממזר.

ישנה בורות רבה לגבי ממזר ומיהותו, ולכן חשוב להדגיש כי ממזר הוא ילד אשר נולד לאישה נשואה מגבר שאיננו בעלה. כך למשל, ילד שנולד לאישה רווקה איננו ממזר, אפילו אם נולד לה מגבר הנשוי לאישה אחרת, וכן ילד שנולד לבני זוג אשר אחד מהם איננו יהודי איננו ממזר בשל עובדה זאת. אפילו ילד שנולד לזוג הורים יהודים שנישאו בנישואין אזרחיים (בחו"ל, בארץ לא ניתן) איננו ממזר, גם אם הנישואין לא נערכו כדת משה וישראל.

לעומת כל אלה, ילד שנולד להורים שאינם נשואים, כיוון שאינם יכולים להינשא ע"פ ההלכה (כהן וגרושה למשל), דווקא ייחשב ממזר.

ההשלכות של ממזרות

יכול השואל לתהות, מה לנו בשנת 2012 ולעקרונות ארכאיים ואבסולוטיים של דת שנקבעו לפני אלפי שנים? מאי נפקה מינה שמאן דהוא הוא ממזר? אלא שיש נפקות מאוד קשה וחמורה עבור הממזרים, כיוון שבישראל – במידה רבה – אין להם אפשרות לממש את זכותם לחיי משפחה עם בני זוג לפי בחירתם.

ממזר יכול להינשא – על פי ההלכה – רק עם ממזרים אחרים, וגם ילדיו וילדיהם לדורי דורות ייחשבו ממזרים. לכן, משמעות הגדרתו של מאן דהוא כממזר יכולה להיות בעלת משמעויות מרחיקות לכת. לו היו בישראל נישואין אזרחיים אפשריים, הבעיה לא היתה כל כך חריפה, אולם כיוון שהנישואין בישראל הם על פי ההלכה בלבד, המשמעות היא קשה ביותר עבור הממזר.

יחסה של הדת היהודית לעניין הממזרים הוא קשה יותר מאשר מצבם של ממזרים בני דתות אחרות. דתות אחרות המבדילות ומגנות ילדים אשר נולדו כתוצאה מניאוף, אינן מטילות הגבלות כל כך חמורות על הממזר.

מה אפשר לעשות?

היחס הקשה של היהדות יצר בעיות רבות לממזרים והיווה מקור למצוקות רבות, וכך המצב גם בישראל. בתי הדין הרבניים כמובן פוסקים על פי ההלכה האורתודוכסית ולכן הם מקפידים על קיומה של ההלכה, גם במקרים בהם הדבר מנוגד לטובת הילד. טובת הילד, באופן מובהק, היא שלא יהיה מוגדר כממזר. לכן, לאורך השנים פיתחו בתי המשפט האזרחיים פתרונות המאפשרים להימנע מקביעה, כי מאן דהוא הוא ממזר.

להבדיל מענייני נישואין ו גירושין אשר הם בתחום סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני ועל פי ההלכה, דיני המעמד האישי אינם כפופים דווקא לבית הדין הרבני. כך קורה שמקרים רבים שעניינם קביעה הלכתית מגיעים דווקא אל בית המשפט לענייני משפחה, למשל. בתי המשפט לענייני משפחה אשר פוסקים על פי החוק הישראלי שהוא דמוקרטי ושוויוני ביסודו, מפיחים רוח שונה הבאה לידי ביטוי באופן יישום ההלכה על ידי בתי המשפט האזרחיים – כדי למנוע את אותן המצוקות.

לאורך השנים, כאמור, נולדו הלכות שונות בבית המשפט האזרחי אשר באות להגן על טובת הילד שלא יהיה מוגדר כממזר. כך למשל, כאשר אב מבקש לקבוע כי ילד שנולד לאשתו איננו שלו, לא יתירו בתי המשפט להעלות את הטענה בבית המשפט ולא יאפשרו לגבר לכפות בדיקת רקמות אשר תוצאותיה עלולות להיות הרות אסון. בדיקת רקמות תותר כאשר אין חשש כי הילד יהיה ממזר. אצל זוגות יהודיים בלבד (לא מעורבים), בהם ישנו ספק לגבי האבהות של ילד, נקבעה חזקה שבפסיקה כי הילד הוא של האב ולא של גבר אחר ("רוב בעילות אחר הבעל").

בבסיס הדיון בסוגיה זאת עומדת השאלה מהי מדינת ישראל. זהו אחד המקרים המובהקים בהם "יהודית ודמוקרטית" הוא פרדוקס, אשר לא ניתן ליישב ויש צורך להכריע לכאן או לכאן. השולחנות ערוכים וכל אחד יידע בליבו אל שולחנו של מי ייסב, אולם נראה כי אם יהודים הצליחו לקיים קהילות ולהינשא משך דורות על גבי דורות גם במדינות בהם נהוגים נישואין אזרחיים, ובהתבסס על כך כי דת היא עניין של בחירה אישית – אין מקום לכלל כל כך דרקוני היוצר כל כך הרבה מצוקה גם בקרב אנשים, הרואים את עצמם יהודים (אם כי לעתים לא במובן דתי, אלא במובן לאומי, למשל), ואינם מעוניינים להחיל את ההלכה על נישואיהם.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני