אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

שיקולים נוספים בעת חלוקת רכוש

הליך גירושין מחייב במקרים רבים את בית המשפט לפסוק בנושא חלוקת רכוש בין בני זוג. פסיקתו של בית המשפט מתבססת על מגוון שיקולים ונשענת בעיקר על היסודות של חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף, המהווים את העקרונות העיקריים. המחוקק מצפה כי בית המשפט ייקח בחשבון גם שיקולים כגון הביטחון הכלכלי והפסיכולוגי של כל אחד מבני הזוג, את הזכויות הקיימות ואת החובות לצד ג', לרבות מידת האשמה שיש לייחס להם בגין כישלון הנישואין.

ביטחון כלכלי ופסיכולוגי מהווה נושא מרכזי במערכת השיקולים המופעלת על ידי בית המשפט. ראשית, הסדר רכוש לוקח בחשבון את התרומה הצפויה לחיי משפחה תקינים ויציבים. מטרת בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני היא להביא למצב של איזון. אולם בעוד חיי נישואין מושתתים במידה רבה על שיתוף כלכלי בין בני הזוג, הגירושין עלולים להיות מלווים בקשיים רבים.

שנית, כל הסדר ממון או הגעה להסכם ממון מלווים במידה מסוימת של תחושת אשמה. ההיבט הפסיכולוגי חשוב לא פחות מהזווית המשפטית של ההסכם ועל בני הזוג להתמודד איתו בצורה הנכונה ביותר עבורם, עבור הילדים ולטובת שאר בני המשפחה.

בהקשר הזה כדאי לציין כי הסכם ממון הוא פיתרון מצוין עבור הסדרת הביטחון שיקולים נוספים בעת חלוקת רכושהכלכלי לאחר גירושין, ללא צורך במאבקים בין כתלי בית המשפט ובתי הדין. את סל השיקולים בעת חלוקת רכוש ניתן לרכז תחת הסדר מקובל ויעיל.

ההשפעה של מזונות על הסדר רכוש

הסדר על חלוקת רכוש אינו מאפשר לבית המשפט להתעלם מפסיקת המזונות, אשר עשויה להטות את הכף בצורה ברורה לטובת אחד מהצדדים המעורבים בהליך הגירושין. המפגש הטעון בין הסדר רכוש לבין תשלום דמי מזונות מערב שיקולי דת ומשפט. בעוד דמי המזונות נקבעים לפי המסורת וההלכה בלבד, הסדר הרכוש מבוסס על הסכמה עקרונית.

בנוסף, אף הסדר חלוקת רכוש לא עומד בפני עצמו ובהתעלם מקביעת הסדר מזונות. יש לנסח את מזונות האישה ומזונות הילדים בתוך הסדר רכושי אשר ימומש עם פקיעת הנישואין.

חלוקת רכוש בהשפעה על צד ג'

אחד השיקולים החשובים הנלקחים בחשבון על ידי בית המשפט הוא האופן בו חלוקת רכוש משפיעה על צדדים שלישיים. הסדר הרכוש חייב להתייחס אל חובות או עסקאות שיש לאחד מבני הזוג כלפי צד שלישי. במידת האפשר אמור ההסדר למנוע פגיעה באינטרסים של צד ג'.

ברוב המקרים קיימת התאמה בין השיתוף בנכסים בין בני הזוג לבין השיתוף באחריות לחובות. התאמה כזו מקלה על בית המשפט ומונעת עיכובים בהכרעות הדין. כאשר מתקיים שיתוף מלא בנכסים קיים גם שיתוף מלא בחובות, אולם עדיין יש לקחת בחשבון חובות שנוצרו טרם הנישואין וחובות שנוצרו במהלכם.

הסדר ממון ואשמת הכישלון בנישואין

בתי המשפט נוטים לא להתייחס או להתייחס כמה שפחות לאשמת הכישלון. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם לחלוטין מעיקרון האשמה אשר יכולה להכריע את אופיו של הסדר רכוש. זהו שיקול בעייתי ומורכב המחייב התייחסות מטעם אנשי מקצוע שונים. האשמה יכולה לשמש כאמצעי סחיטה בין בני הזוג לצורך השגת מטרות כלכליות או בעת חלוקת הרכוש והמזונות, בעיקר בדיונים המתקיימים במסגרת בית הדין הרבני.

בית הדין הרבני הוא ערכאה שיפוטית שהוקמה מכוח החקיקה לדון בהליכי גירושין, חלוקת רכוש ומעמד אישי. בתי הדין הרבניים מקבלים את סמכותם מחוק מדינה, אולם לעיתים הם מזוהים עם צידוד בזכויות הגבר על חשבון זכויות האשה, חלוקת רכוש לא שוויונית וחריגה מסמכות במסגרת פסקי הדין הניתנים בתיקי גירושין בכלל ובתיקי חלוקת רכוש בפרט. לעיתים זיהוי זה אינו נכון ואינו מדויק ובתי הדין הרבניים אף נוטים לטובת האשה.

מדוע בתי משפט לא נוטים להתייחס לאשמת הכישלון?

הוכחת האשם בכישלון הנישואין מחריפה את מערכת היחסים של בני הזוג במהלך הגירושין. מבחינת בתי המשפט, העיסוק באשמה אינו תורם לסיום הנישואין ומקשה על שיקום עתידי. כמו כן, ברוב המקרים האחריות היא משותפת ואינה נמצאת רק אצל צד אחד מבין בני הזוג.

לסיכום, חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף הם העקרונות העיקריים בחלוקת רכוש. בית משפט הנותן החלטה באיזון משאבים וחלוקת רכוש מתייחס אל גרימת אובן מקור פרנסה, הפסקת קיומו או אי פגיעה בתפקודו התקין של תאגיד ומקום עבודה ופגיעה בזכויות הסוציאליות של כל אחד מבני הזוג.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני