אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

קיום קשר בין אב אסיר לבתו

האם לאפשר לאב אסיר העברת מכתב לבתו למרות התנגדותה?

קיום קשר בין אב אסיר לבתוהחלטה שניתנה ב -2/2/14 בבית המשפט המחוזי בחיפה לגבי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה. התיק עוסק בתביעתו של אב, המרצה עונש מאסר בפועל, לקיים קשר והסדרי ראיה עם בתו הקטינה באמצעות העברת מכתב אישי דרך העובדות הסוציאליות. בית המשפט לענייני משפחה הורה לאפשר העברת המכתב, לאחר ראיון עם הבת הקטינה, וכן חוות דעת מטעם פסיכולוג קליני, התפתחותי ורפואי שהמליצה על מיסוד תקשורת מסוימת בין האב ובתו בכדי שלא ייווצר נתק מוחלט וסופי ביניהם.

אם הילדה, שהיא המבקשת בבקשת הערעור למחוזי, מתנגדת להעברת המכתב, ולכל סוג של יצירת קשר בין האב לבתו. לטענתה האב סירב להכיר בביתו מאז לידתה והקשר ביניהם נותק כליל עוד בשנת 2007, עת נפרדו ההורים. הבת מסרבת בתוקף לקיים כל קשר עם אביה, ואין לכפות עליה קשר שכזה. בנוסף מציינת האם כי העבירה בגינה מרצה היום האב את מאסרו היא פגיעה מינית בבת אחרת שלה (שאינה ביתו).

הכרעת השופטת סארי ג'יוסי בבית המשפט המחוזי היתה לדחות את הבקשה, ולאפשר את העברת המכתב, מהטעמים הבאים: בית המשפט המחוזי לא מצא פסול בהתנהלותו ופסיקתו של בית המשפט לענייני משפחה. אמנם אין ספק כי הילדה אינה מעוניינת בקשר עם אביה. בית המשפט עדיין מכבד את רצונה והיא חופשייה לעשות עם המכתב כראות עיניה, ולהמשיך בסירובה לקיים קשר עם האב. חוות הדעת המקצועית נותנת חשיבות לאפשר ערוץ תקשורת, ולו מינימאלי, בין האב לבת, ולכך מתייחס בית המשפט בהחלטתו.

האם העלתה שני נימוקים נוספים נגד קיום הקשר, ושניהל לא נמצאו רלוונטים. הראשון היה כי האב מעוניין בחידוש הקשר ממניעים שאינם טהורים כי אם על מנת להרוויח הישגים במשפט, והשני הוא כי הדבר יגרום למשבר משפחתי חמור בגין תגובותיהם של האחים האחרים. אולם, המשפט הסתיים זה מכבר ואין לאב מה להרוויח שם, ובנוסף נבדק ונמצא כי האחים אינם מתנגדים לחידוש הקשר בין הקטינה לאביה, כך שהנימוקים האלו אינם תקפים.

אנו רואים בהכרעה זו של בית המשפט דוגמה יפה למימוש עקרון טובת הילד, והבעייתיות הכרוכה בדבר. הקטינה עצמה התנגדה לקיום קשר עם אביה, אך בית המשפט מצא את הראייה הרחבה יותר, של מתן סיכוי לקשר בין הורה וילדו, גוברת, מתוך כוונה לטובת הילדה. בית המשפט מציין כי ההחלטה ניתנה מתוך ניסיון לגשר על התהום הפעורה בין האב לבתו, תהום ההולכת ומתרחבת ככל שהזמן חולף ללא ניסיון מינימלי ליצירת קשר. בית המשפט מדגיש כי חידוש הקשר אינו מטרה עליונה לשאוף אליה בכל מחיר כי אם בהתאם לטובת הקטינה, במידה ובהיקף הנכון. כלומר, ההתמקדות אינה בזכותו של האב לקשר עם בתו כי אם בזכותה של הבת לנוכחות אב בחייה (גם אם כרגע היא בוחרת לא לממש זכות זו)

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני