אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

פרשת דודו טופז – מזונות ילדים קטינים מהעזבון

אחת הפרשיות המסעירות ביותר בישראל של השנים האחרונות היא ללא ספק פרשת מעשיו הפליליים של דודו טופז, שהגיעה לסיומה הטרגי בהתאבדותו של טופז בבית המעצר. מעבר לטרגדיה הנוראה שהובילה לסיום המר הזה, יש לזכור כי דודו טופז היה אב לשלושה ילדים קטינים. כל ילד שלו נולד מברית נישואין אחרת שהסתיימה בגירושין, ולפיכך כל אחד מהילדים זכה לתשלום מזונות ילדים במהלך שנות חייו של טופז. נשאלת השאלה, כעת, לאחר התאבדותו של האב, האם זכאים הילדים למזונות, למרות שהאב כבר אינו בחיים?

מזונות ילדים הם חוב של העזבון

הזכות של מזונות ילדים ממשיכה להתקיים גם לאחר מות האב, והיא נחשבת כחוב לכל דבר של עזבון המנוח. במסגרת חוק הירושה נקבע, כי ילדי הנפטר, הנזקקים למזונות, יהיו זכאים לקבל זאת דרך העזבון ללא כל קשר לעובדה, אם מדובר בירושה על פי דין או במצב של ירושה לפי צוואה שהותיר המנוח. הזכות למזונות מוגדרת, כחוב של העזבון, והיא קודמת לזכות הירושה.

אם כן, לילדיו של דודו טופז יש את הזכות לקבלת מזונות ילדים מעזבון אביהם, כיוון שהם היו תלויים במנוח, ובמותו הוא הותיר אותם ללא מקור כלכלי. החוק קובע, שילד הזכאי למזונות ילדים לאחר מות המוריש, יוכל לגבות את אותם מזונות ילדים מהעזבון, אם נמצא מתאים בשני מישורים:

  • בית המשפט קבע כי הוא זכאי לקבל מזונות ילדים.
  • בית המשפט קבע את שיעור המזונות לו הילד זכאי.

כיצד מוגשת תביעת מזונות ילדים מהעזבון?

לצורך הגשת תביעה עבור מזונות ילדים מעזבון יש להגיש בקשה בשם הקטינים לבית המשפט לענייני משפחה. מומ לץ מאד לעשות זאת בזריזות, עוד לפני שהיורשים האחרים יחלקו ביניהם את העזבון. במידה ובכל זאת התביעה הוגשה באיחור, ולאחר חלוקת העזבון בין היורשים, בנסיבות מסוימות ידון בית המשפט בתביעה בפרק זמן של חצי שנה לאחר חלוקת העזבון, אם יש לכך הצדקה בעיני בית המשפט.

מזונות ילדים מעזבון בכל מצב?

לאחר שהוגשה תביעת בשם הקטינים למזונות מתוך עזבון המנוח, בית המשפט אינו ממהר לקבוע את הזכאות לכך. ראשית, תיבחן האפשרות, האם ההורה שנותר בחיים מסוגל לממן את מזונות ילדיו, ובאיזה היקף של תמיכה כלכלית מדובר.

שיעור המזונות יקבע תוך התחשבות בית המשפט בקצבת הביטוח הלאומי לה זכאים קטינים. במידה והכנסותיו של ההורה, שנותר בחיים, לא תוכלנה לספק את מלוא צורכי הקטינים, ייבחן היקף ההשלמה הנדרשת עבור מזונות ילדים מן העזבון.

בשקלול זה נלקחים בחשבון גם דברים אחרים בהקשר למצבו הכלכלי בעתיד של הילד. בעת קביעת סכום מזונות ילדים מתוך עזבון, ישוקלל בחישוב גם סכום שישמש את הקטין בהגיעו לגיל בגרות.

כיצד נקבע גובה מזונות ילדים מהעיזבון?

במסגרת קביעת גובה מזונות ילדים מהעיזבון מתייחס בית המשפט למספר פרמטרים:

  • שווי העיזבון.
  • רמת החיים שהייתה למנוח ולילדיו למזונות ערב פטירתו.
  • נכסי הירושה שהילדים עשויים לקבל מהעיזבון ללא קשר אל המזונות.

כאן המקום להדגיש את ההבדל בין תביעה מהעזבון ובין תביעת מזונות קטין בחייו של המוריש. בתביעת מזונות רגילה, כשהאב בחיים, הפרמטרים העיקריים שנלקחים בחשבון הנם צרכי הקטין מול יכולת ההשתכרות של האב.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני