אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

פסלות שופט

מתי ואיך אפשר לבקש פסילת שופט?

פעמים רבות בהליך משפטי נדרש שופט להכריע באשר לשאלות של סעדים זמניים, למשל. צד אשר בקשתו איננה מתקבלת, או לחליפין שמתקבלת בקשה נגדו, ירגיש כי השופט כבר חרץ את דינו וירצה לבקש בשל כך את פסילת השופט. לעיתים, ובמיוחד בנושאים רגשיים טעונים כמו גירושין, אחד הצדדים חש בצורה חזקה כי השופט נוהג בצורה חד צדדית וירצה בפסילתו. הכלל המנחה בעניין פסלות שופט הוא משוא הפנים. מובן, כי עצם פסיקת השופט לא יכולה להוות טעם, כדי לפסול את השופט מלדון בעניין כלשהו, וכי צד שאיננו מסכים עם פסיקת השופט צריך לערער עליה ולא לטעון כנגד יכולתו של השופט לדון בעניין.
הזכות לבקש את פסילת השופט מלשבת בדין בעניין מסוים מעוגנת בחוק בתי המשפט וקובעת, כי לצד רשות לבקש פסלות אם ישנן "נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים". את הבקשה לפסילת שופט מלדון בעניין מסוים, יש להגיש בהקדם לפני השופט הדן בתיק. השופט ידון בבקשה וייתן את החלטתו בטרם ייתן כל החלטה נוספת בתיק. אם השופט החליט לפסול את עצמו מלדון בעניין יועבר העניין אל שופט אחר. במידה והחליט השופט שלא לפסול את עצמו, יכול הוא להחליט אם להמשיך לדון בעניין או להמתין עד שהצד שהגיש את בקשת הפסלות יערער עליה. כך או כך, לוח הזמנים לעניין זה הוא קצר ועל הצדדים לפעול במהירות וללא דיחוי בנושא.

מהו "משוא פנים"?

בהלכת בית המשפט הישראלי נקבע כי המדובר בחשש ממשי (להבדיל מחשש סביר), לכך שהשופט כבר קבע את דעתו ולא קיים סיכוי אמתי לשכנוע רציונאלי של השופט. ובלשון בית המשפט עצמו, מפי כב' השופט אגרנט בב"ש 48/75 ידיד נ' מדינת ישראל, פ"ד כט(2) 375): "…מן הנסיבות החיצוניות הכרחי להתרשם שקיימת אפשרות מאד מסתברת, שאכן נבצר מהשופט לשפוט את דינם של בעלי-הדין באובייקטיביות הדרושה".
הכוונה היא לכך שלא די בהרגשה סובייקטיבית של אחד הצדדים, כי השופט השתכנע ועומד לפסוק נגדו, אלא כי יש צורך בחשש ממשי ורציני, כי השופט מעדיף צד אחד על פני הצד השני. משמעות הדבר כי יש רף גבוה ביותר של הוכחה, וכי מדובר בבקשה שלא תאושר בקלות. כך בדרך כלל פסלות שופט תינתן רק באותם מקרים בהם, ניתן להוכיח כי דעתו של השופט "נעולה", ולא ניתן יהיה לשכנעו אחרת. לרוב פסלות שופט תאושר במקרים בהם קיימת היכרות מוקדמת ומעמיקה של השופט עם אחד הצדדים או כאשר יש לשפוט עניין בתוצאות הדיון שלפניו.
חשוב לזכור: פסלות שופט לא תאושר בקלות והדרך הנכונה לתקוף את החלטות השופט היא באמצעות ערעור עליהן, ולרוב לא מומלץ להגיש בקשות פסלות שופט. היוועצות עם עורך דין מקצועי העוסק בתחום היא הדרך היחידה להיות בטוחים שאתם פועלים נכון. בכל שאלה, פנו להיוועץ עם עורך דין.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני