אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

על זוגות ידועים בציבור ועל הזכויות הרכושיות שלהם

בתקופה שאנו חיים, מוסד הזוגיות והמשפחה כבר איננו מורכב רק מגבר ואישה הנשואים זה לזה כדת וכדין, אלא מאופנים שונים של זוגיות, כגון זוגות חד מיניים, זוגות שחיים יחד ללא נישואין מתוך אילוץ או בחירה, זוגות שקיימו טקס נישואין שאינו מוכר ע"י המדינה, וכן הלאה.

הגדרה של זוגות ידועים בציבור

ההגדרה של זוגות ידועים בציבור איננה חד משמעית. זוגות ידועים בציבור, למעשה אינם נשואים זה לזה על פי חוקי המדינה, אך מתקיימים ביניהם 2 פרמטרים הכרחיים: מסגרת משפחתית ומשק בית משותף. מעמדם של ידועים בציבור מוכל בחוקי המדינה, ולמעשה ספר החוקים מתאר 23 חוקים שונים, המכירים בזכויות של ידועים בציבור בתחומים כמו תגמולים, קצבאות נכות וכן הלאה. מערכת המשפט נדרשת להסדרת חוקים הנוגעים למעמדם של זוגות ידועים בציבור בעיקר בנושאים כמו רכוש, מעמד הילדים וזכויות סוציאליות.

חובת ההוכחה של זוגות ידועים בציבור

התנאי לקבלת זכויות משפטיות, סוציאליות, זכויות ירושה ועוד, של ידועים בציבור, הוא הוכחה של דבר היותם ידועים בציבור. עליהם להוכיח חיים משותפים וניהול משק בית ביחד כפועל יוצא של הזוגיות. על פי הפסיקה: "משק בית משותף פירושו שיתוף במקום מגורים, אכילה שתייה, הלבשה ושאר צרכים שאדם נזקק להם בימינו אנו בחיי יומיום, כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו, ותורם מכספו ואם מטרחתו ועמלו את חלקו, כפי יכולתו ואפשרויותיו", כלומר חיים משותפים לכל דבר ועניין. החוק עדיין לא נותן מענה לגבי מקרים יוצאי דופן, לדוגמא כשבני הזוג גרים בנפרד.

זכויות רכושיות של זוגות ידועים בציבור

החוק מסדיר את זכויותיהם הסוציאליות של זוגות ידועים בציבור, שהוכיחו את מעמדם: חוקים סוציאליים, חוקי ביטוח לאומי, ביטוחי זקנה, ביטוח שארים וכדומה.

לעומת זאת, הטבה במשכנתא לא מוענקת לזוגות ידועים בציבור בצורה אוטומטית כמו לזוגות נשואים, אלא אם הולידו ילדים משותפים. גם דמי מזונות נידונים בהקשר של ידועים בציבור, וזכאותה של ידועה בציבור לדמי מזונות, נקבעת למשך תקופה שאורכה והיקפה תלויים בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומוסדרים ב"מזונות חוזיים".

הלכת השיתוף של זוגות ידועים בציבור

הדין האזרחי בארץ, בניגוד לזה הדתי, מניח כי מתקיים שיתוף שווה בנכסים בין בני זוג כל עוד הם חיים ביחד תחת אותה קורת גג ומנהלים משק בית משותף, לכן הוא מחיל עליהם משטר רכושי הנקרא "הלכת השיתוף", ומתייחס לרכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים. בבואו לקבוע הלכת שיתוף, בית המשפט מתייחס לשלב ההיכרות של בני הזוג, ולבחינת מערכת היחסים של ידועים בציבור, ואף לגמירות הדעת של בני הזוג בהתייצבות מערכת היחסים. הפסיקה מבדילה בין נכסים עסקיים ואחרים בנוגע לבני זוג ידועים בציבור, בניגוד לזוגות נשואים, שהלכת השיתוף חלה גם על נכסים עסקיים. הבהרה נוספת נחוצה בעניין זה – ככלל נכסים שנצברו לפני היחסים המשותפים של זוגות ידועים בציבור אינם נכללים באיזון הכללי של משאבי הזוג.

זכות הירושה של זוגות ידועים בציבור

זכויות הירושה של זוגות ידועים בציבור קבועות בחוק הירושה ומתבססות על 3 עקרונות הכרחיים: חיי משפחה, משק בית משותף, והחובה כי בשעת מותו של אחד מבני הזוג, בן הזוג השני לא היה נשוי לאחר (זאת על מנת למנוע מצבי ממזרות או ביגמיה). באם מתקיימים התנאים הללו, הרי שהידוע/ה בציבור יורשים את בן זוגם המנוח בדיוק כאילו היו נשואים בחוק.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני