אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

עירעור על משמורת

ערעור על החלטת בית המשפט לגבי משמורת ילד

ערעור על החלטת בית המשפט לגבי משמורת ילדבפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בנצרת, בפברואר 2014, לגבי עירעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה, שינה בית המשפט הסדרי משמורת בין ההורים.

קטין בן 4 וחצי חי עם שני הוריו באזור הצפון, בהסדר של משמורת משותפת. בעקבות מעבר של האם למרכז הארץ השתנה המצב והיה צורך בהגדרה מחדש של הסדרי משמורת על הילד. פסיקתו של בית המשפט, לאור חוות דעת מקצועית שבחנה את המסוגלות ההורית והיחסים בין ההורים והילד מזוויות שונות, היתה לתת את המשמורת על הקטין בידי אביו.

הנימוקים להכרעה היו כי לפי התסקיר שנערך נמצא כי האב מממש את הורתו במידה רבה יותר מהאם, כמו כן החלטתה של האם להעתיק את מקום מגוריה ועבודתה למרכז הארץ פועלת לחובתה, וכן עבודתה גורמת לה להיות מחוץ לבית שעות רבות על חשבון זמן עם הילד. בנוסף, יש משקל לעניין המגדרי – מכיוון שהילד בן ניתנת עדיפות למשמורת בידי האב. טיעון נוסף שהעלתה האם הוא חזקת הגיל הרך, הטוענת כי ישנה עדיפות למשמורת של האם במקרה של ילדים קטנים. אולם המומחה מטעם בית המשפט נקט בגישה המתפתחת בשנים האחרונות, אשר גם ועדת שניט נתנה לה ביטוי, התומכת בביטול חזקת הגיל הרך.

המערערת – אם הילד- טענה בין השאר כי אין לראות במעבר למקום מגורים אחר משום הוכחה למסוגלות הורית נמוכה יותר. בנוסף טענה כי שינתה את שעות עבודתה כך שתהיה פנויה יותר לשהות עם הילד.

בית המשפט לערעורים התייחס לטיעונים השונים ומצא כי לחלקם אין תוקף. הטענה כי העתקת מקום המגורים היא ראייה לפגם במסוגלות ההורית אינה מקובלת. ישנה לגיטימיות למעבר דירה לצורך שיפור התנאים התעסוקתיים והחברתיים, וזה אף יכול לתרום לרווחת הילד בטווח הארוך.

בית המשפט הדגיש כי גם אם האסכולה המתנגדת לחזקת הגיל הרך רחבה היא וחזקה, עדיין כיום נשארה החזקה עומדת על כנה ואין להתעלם ממנה. על פי סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנחקק בשנת 1962 בארץ, קובע כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת אימם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. נמצא כי גם לאם יש מסוגלות הורית טובה ומספקת, ויש להתייחס לחזקת הגיל הרך במקרה הזה.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של אם הילד, וקבע כי המשמורת על הילד תימסר לידיה. הסדרי ראיה עם האב ייקבעו בבית המשפט לענייני משפחה.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני