אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

עילות לגירושין

עילות לגירושין המוכרות בדין העברי

על פי בית הדין הרבני, אם האהבה נגמרה אין בכך עילה מספקת לגירושין. יחד עם זאת , אם קיימת הסכמה הדדית של שני הצדדים לגירושין, זו עילה מספקת וההליך יהיה קצר ופשוט. אולם בדרך כלל המצב אינו קל כל כך. לעיתים אחד מבני הזוג מביע התנגדות להליך גירושין, ובמקרה זה יהיה על הצד המעוניין בגירושין להוכיח את אחת מהעילות לביצוע גירושין המוכרות בדין העברי. בית הדין הרבני פוסק על סמך הלכות חכמים, ולכן מקורן של עילות לביצוע גירושין הוא בדין העברי.

לפניכם רשימת העילות לביצוע גירושין המוכרות בדין העברי

העילות לביצוע גירושין נחלקות ל-2 סוגים, עילות אובייקטיביות (שאינן קשורות להתנהגות) לגירושין מול עילות סובייקטיביות (הקשורות בהתנהגות) של הגבר או האישה.

עילות אובייקטיביות לגירושין שהגבר זכאי לטעון

 • מחלות ומומים – לדוגמא, מחלה או פגם באיברי המין שמונעים מהאישה לקיים יחסי מין. כמו כן ישנם מומים רבים, אשר יש בהם כדי הסיר מהבעל את החיוב לקיים יחסי מין עם האשה, כמו ריח רע, גודל החזה, צלקות וכן הלאה. – כל אלה מהווים מקרים שיש בהם עילה לדרוש גירושין ע"פ הדין העברי.
 • אולם חשוב לסייג ולומר כי בדרך כלל מדובר במומים שהיה קיימים לפני הנישואים, אלא, שהבעל לא ידע עליהם ולא יכל לדעת עליהם. יודגש כי נטל ההוכחה על הבעל להראות שלא ידע על המומים.
 • במקרה של מומים שנוצרו לאחר הנישואים אין לבעל כל עילה לבקש גירושין, זה רצון הגורל ואין לבעל כל זכות "לבוא בטענות" לאשה. זאת למעט מקרים שיש במומים סכנת נפשות כמו מחלות מדבקות, או במקרה שהאשה לא יכולה לקיים יחסי מין, שאז ורק אז יכול הבעל לבקש גירושין גם אם המחלה נוצרה לאחר הנישואים.

עקרות- לאחר 10 שנות נישואין יש עילה לגירושין במידה והאישה עקרה.

עילות סובייקטיביות לגירושין שהגבר זכאי לטעון

 • אישה שעוברת על דת משה – אישה שמקיימת יחסים בזמן נידה, מאכילה את בעלה באוכל לא כשר, וגורמת לגבר לעבור על דיני הדת – זו התנהגות שהיא עילה לגירושין בין בני זוג.
 • עוברת על דת יהודית מתלבשת שלא בצניעות, מתנהגת בפריצות, מקללת, מעליבה, או מכה את הבעל.
 • אישה שזנתה תחת בעלה – אשה נשואה שקיימה יחסי מין עם גבר אחר. עילה זו לגירושין מחייבת קיומן של הוכחות מוצקות. במקרה זה אסור לבעל להמשיך ולחיות עם אשתו, הוא מחוייב לתת לה גט – גם אם סלח לה , אין מקום למחילה מצדו.
 • טענת מורדת – במידה והאישה אינה מקיימת יחסי אישות מעל לשישה חודשים, וממשיכה בסירובה לאחר שבעלה מתרה בה, זו עילה מספקת לביצוע גירושין.
 • מעשי כיעור – מושג זה כולל מקרים שאין בהם הוכחה ממשית שהאשה קיימי יחסי מין עם אחר, אבל עשתה מעשים שמעלים חשד כבד וחמור שהאשה קיימה יחסים עם אחר. זוהי עילה מספקת לגירושין מטעם הבעל. בעילה זו, מעשי כיעור אין הבעל חייב לגרש את האשה והוא יכול לסלוח לה ולחיות עימה. (להבדיל מאישה שזנתה והוכח כי קיימה יחסים עם אחר).

עילות אובייקטיביות לביצוע גירושין שהאישה זכאית לטעון

 • מומים ומחלות – מדובר במומים ובמחלות של הבעל שלא מאפשרים קיום יחסי אישות, כמו מחלות מדבקות, ריחות רעים ומומים הגורמים לאשה גועל ומונעים ממנה לקיים יחסי אישות. כל אלה עילות לגירושין גם אם נוצרו לאחר הנישואים.
 • אולם יש לסייג ולומר כי לגבי מומים או מחלות שהיו קיימים עוד לפני הנישואין, על האישה להוכיח כי לא ידעה על כך.
 • עקרות – במידה והבעל לא יכול להוליד ילדים, והאישה הוכיחה את רצונה להוליד ילדים, ואין לה ילדים מנישואים קודמים, הרי שיש לאישה עילה לגירושין ממנו.
 • כוח גברא – במידה והבעל לא יכול לקיים יחסי מין מלאים בשל בעיית אימפוטנציה, יש לאישה עילה לביצוע גירושין, גם אם יש לה ילדים.

עילות סובייקטיביות לביצוע גירושין שהאישה זכאית לטעון

 • סירוב לקיים את חובת העונה – אם הבעל מסרב לקיים יחסי מין עם אשתו, הוא נחשב למורד, ולפיכך יש לה עילה לגירושין.
 • סירוב מזונות – אם הבעל יכול ומסרב לזון את אשתו – יש לה עילה לבקש גירושין ממנו.
 • התנהגות שלא כדין – במידה והבעל אלים כלפיה, מעליבה, בוגד בה, גורם לה לעבור על מצוות אלוהים במכוון, ומוכיח התמדה במעשיו הרעים – זוהי עילה לביצוע גירושין בין בני הזוג.

סוף דבר

העילות המתוארות לעיל, מובאות "על קצה המזלג" ואין חלילה להתרשם כי מי שבא לבית הדין וטוען את העילות דלעיל, זוכה מיידית בגט. כל אחת מהעילות המתוארות לעיל, הינה מורכבת ורחבה יותר, וכוללת הבחנות דיוקים, פלפולים והרבה יוצאים מן הכלל. בנוסף לכך קיימות סוגיות ועילות רבות שבהן יש מחלוקת בין הפוסקים, כך שההלכה בעניין העילות דלעיל אינה תמיד ברורה וחד משמעית.

בנוסף לכך, בית הדין הרבני אינו נותן לטעון עילות אלה באופן סתמי, אלא, הוא מקפיד לדרוש פירוט, הנמקות, הוכחות וראיות כבדות משקל על מנת שישתכנע ללא כל צל של ספק כי אכן נתקיימה העילה הנטענת.

ככלל בבית הדין נקוטה גישה ידועה ולפיה לא בנקל יוציא בית הדין מתחת ידו פסק דין המחייב גירושין בכפיה, אלא במקרים יוצאי דופן, כמו מיקרים של יחסי מין מחוץ לנישואים שהוכחו באופן חד משמעי וברור באמצעות צילומים או סרטים.

עילות לגירושין

בכל פעם שמתגרשים ופותחים תיק חייבים לציין עילה לגירושין. במקרים בהם ישנה מחלוקת והגירושין אינם בהסכמה, יש לציין עילה שמקובלת על המשפט העברי. יש מספר עילות כאלו – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה ידון בהן בכובד ראש. עורך דין ירימי נתנאל מתמחה בכל הדקויות של המשפט העברי ויוכל להסביר לכם בדיוק למה ועל מה אפשר להתגרש, בהסכמה או שלא בהסכמה ובמה זה כרוך מבחינתכם.

מתי עילה לגירושין נחשבת קבילה?

 • מום או מחלה שהוסתרה לפני הנישואין מאחד מבני הזוג היא עילה ללא ספק, במיוחד אם היא משפיעה לרעה על חיי הזוגיות ויש לה השלכות קשות על בני הזוג. מום זה יכול להיות פיזי או מום נפשי כמו מחלת נפש.
 • אין אונות ועקרות תקפה לשני בני הזוג משום שאם המטרה היא פרו ורבו ובני הזוג אינם מעוניינים לאמץ, זכותם להתגרש. אם בן הזוג המתגרש רוצה ילדים משלו זה בוודאי משמש עילה קבילה לאחר עשר שנות עקרות.
 • סירוב לקיים יחסי מין למשך זמן רב משמש עילה לגירושין והוא אחת הסיבות המביכות אבל הלגיטימיות להתגרש. לכן מתייחסים לכך בהבנה בבית הדין הרבני ובבית המשפט. הרי זה חלק בלתי נפרד מזוגיות בריאה.
 • מבחינת בית הדין הרבני אם גבר רוצה לקיים אורח חיים יהודי ואשתו משדלת אותו לעבור על כך זוהי עילה קבילה.
 • בגידה של אישה בבעלה מחייבת את הגבר לגרש אותה. אנחנו גם יודעים על מקרים של בגידות מצד הבעל באשתו שמצדיקות גירושין, במיוחד אם מדובר בבגידה מתמשכת ועקבית.
 • התעללות באישה או מניעת מזונות נחשבות לעילה עבור האישה לבקש גירושין.

מתי להתגרש?

כדי לדעת מהי עילה לגירושין שתתקבל בבית הדין הרבני מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בכל הדקויות והסיבות המוכרות לגירושין. כך תוכלו להקל על עצמכם בתהליך ולהימנע מעגמת נפש ומסחבת מיותרת בדיונים. זה נכון לכל מקרה של מחלוקת, ולכן עורך הדין ירימי נתנאל ישמח להעמיד לרשותכם מניסיונו ולספק לכם ייצוג משפטי מקצועי וענייני. כך תוכלו לעבור את התקופה הקשה בתמיכה משפטית ראויה.

מידע נוסף בנושא

עילות גירושין 

אנחנו רגילים למציאות שבה בני זוג מוותרים אחד על השני ועל החיים המשותפים שלהם, דבר אשר יוצר מצב של עלייה באחוזי הגירושין בישראל. אולם, עילות גירושין אינן כה פשוטות כמו שנדמה לנו. עורך הדין נתנאל ירימי יכול להסביר לכם שכדי להתגרש, גם אם זה נראה פשוט ומהיר, עדיין יש צורך בהסברים שבית הדין הרבני יקבל. זה עלול להשליך על מצבכם ולכן חובה לקבל ייעוץ משפטי גם אם מעדיפים לנהל את הגירושין בהסכמה.

מה צריך לדעת על עילות גירושין?

 • יש עילות גירושין שמתאימות לגברים ויש עילות שמתאימות לנשים ולכן צריך לחשוב היטב על העילה שמתאימה לכם. דעו כי במקרים רבים, אם תשתמשו בעילות אינטימיות וגופניות כאלה תצטרכו לחשוף אותן בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. זה עלול ליצור מצב מביך לשני הצדדים ולכן מומלץ לחשוב היטב עם עורכי הדין שלכם כיצד לעבור את השלב הקשה הזה בצורה נכונה וללא תחושות קשות.
 • היהדות מחייבת כמעט בני זוג לתמוך אחד בשני ולכן גם מצב של מחלה או מום אינו מאפשר להתגרש, אלא אם כן זה נופל תחת תנאים מסוימים. מחלות ומומים שהוסתרו לפני הנישואין וגורמים לבעיות ביחסי אישות, בעיות אינטימיות שמונעות גם יחסים וקרבה פיזית, ובמיוחד הולדת צאצאים, יהוו כעילה לגירושין גם לגבר וגם לאישה במצבים מסוימים.
 • בעילות מסוימות שקשורות לבגידה, בגידה סדרתית של גברים ונשים משליכה על שניהם והופכת אותם למוקצים מחמת מיאוס בכלל. על גברים אפילו נאסר לחזור למצבים אינטימיים עם גרושתם, גם אם סלחו לה ויש סיכוי שיחזרו להיות יחד. לכן, רצוי מאוד להבין את כל ההשלכות לעתיד ולבחור בעילה הנכונה בלבד שלא תגרום נזק בעתיד לאף אחד מכם.

להבין בגירושין זאת מומחיות

כדי להכין את תיק הגירושין שלכם ולנהל אותו נכון, רצוי להשאיר אותו למומחה אמיתי שגם יכול לייצג אתכם בצורה מקצועית תוך מחשבה על העתיד שלכם. עו"ד נתנאל ירימי מייצג אתכם מתוך אמפתיה אמיתית מבלי לשפוט ומבלי להתפשר על הייצוג הטוב ביותר של האינטרסים שלכם.

 

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני