אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

עיון חוזר של בית המשפט בפסיקת מזונות

מהם מזונות ?

עיון חוזר של בית המשפט בפסיקת מזונותכאשר בני זוג מתגרשים, פעמים רבות נוצר מצב בו אחד מבני הזוג תלוי במידה רבה בבן הזוג האחר כדי להתפרנס. במצבים אלה ניתן לחייב בן זוג במזונות בן הזוג השני. בנוסף, ככל שישנם ילדים משותפים, הרי שהאחריות לכלכל את הילדים מוטלת על כתפי בני הזוג כאחד, גם אם הם מעוניינים להיפרד. מטרת הסכום היא לאפשר את המשך הקיום ברמת החיים האפשרית. כיוון שנשים, לרוב, הן אלה אשר נזקקות למזונות מהבעל, אשר הוא המפרנס בדרך כלל, נקראים מזונות מסוג זה מזונות אישה, ואילו המזונות שנועדו לילדים מכונים מזונות ילדים. מזונות האישה, להבדיל ממזונות הילדים, משולמים עד לפקיעת הנישואין. לאחר מכן אין בני הזוג חייבים לכלכל זה את זה. כאשר מוגשת תביעה ל גירושין וככל שבני הזוג חיים בנפרד, ויש בכך צורך, ניתן לבקש כי בית המשפט יפסוק מזונות זמניים עד להחלטה אחרת, ככל שהדבר דרוש, ולאחר מכן כי בית המשפט יקבע את המזונות הקבועים. לאור התפיסה, כי מדובר בסה"כ בכסף, ובמקרה הגרוע ניתן יהיה להחזיר סכומים גדולים מדי ששולמו, ולאור הדחיפות שיש לעתים בפסיקת המזונות הזמניים – מוסמך בית המשפט לפסוק מזונות על בסיס כתבי הטענות בלבד.

חשוב להבין, כי במצבים כאלה בהם בני הזוג אינם גרים עוד יחד ומתחילים הליך גירושין, נכפות על בני הזוג עוד הוצאות רבות מלבד ההוצאות השוטפות כגון שכ"ד וכו', כגון הוצאות המשפט, ובמקרים בהם מי מבני הזוג איננו מתגורר בבית המשותף – גם שכר דירה נוסף לדירה אחרת. משמעות הדבר כי בימים אלה הנטל הכלכלי על שני בני הזוג ועל בן הזוג שפרנס את המשפחה הוא גדול יותר מאשר בימים כתיקונם, ולכן, חשוב כי ההחלטה תהיה החלטה מאוזנת.

עיון מחדש וערעור

כאשר אחד הצדדים מוצא עצמו מקופח בצורה משמעותית על ידי החלטת בית המשפט, עליו להעלות את הטענות בהזדמנות הראשונה. מאידך, עיון מחדש ניתן לבקש רק ככל שחל שינוי משמעותי בנסיבות העניין. חשוב להבין כי "עיון מחדש" הוא פרוצדורה שאיננה אפשרית במקום שלא היה שינוי משמעותי ביותר בנסיבות המקרה.

עיון מחדש משמעו, כי בית המשפט, שנתן את ההחלטה, יבדוק את ההחלטה שוב, ויחליט אם יש מקום לשנותה בהתאם לטענות שמעלה בעל הדין בפניו. ככל שבעל דין חושב שהחלטה היא שגויה, עליו לערער עליה. סדרי הדין אינם מאפשרים ערעור בזכות על החלטה כזאת, ולכן עומדת בפני בעל הדין אפשרות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. בקשת רשות ערעור אפשר להגיש גם על החלטה הדוחה בקשה לעיון מחדש.

להבדיל מערעור על פסק דין – כלומר החלטה המסיימת את ההתדיינות בין הצדדים לחלוטין, אשר ערעור עליו הוא בזכות, ערעור על החלטה אחרת בהליך אזרחי טעונה קבלת רשות לערער. המדובר למעשה, במשוכה נוספת אשר על בעל הדין אשר מעוניין לערער לעבור. עליו לקבל רשות מבית המשפט לערער. כאשר מחליט בית המשפט להתיר את הערעור, הוא מוסמך לראות בכתב בקשת הרשות לערער כבערעור עצמו, ולהחליט על פיה.

לבדוק דרכים אחרות לפתרון

חשוב להבין, כי רשות ערעור אינה ניתנת בדרך כלל, ולכן לא בטוח כי בעל דין, אשר רוצה להשיג על החלטה כלשהי, יוכל לעשות זאת. משמעות הדבר היא כי במידה רבה, כתבי הבקשות והטענות הראשונים, המוגשים בעניין זה, מכריעים במידה רבה את המזונות הזמניים, וכי האפשרות להשיג או לערער על ההחלטה היא רחוקה ואיננה סבירה.

כיוון שהליכי גירושין עלולים לארוך זמן רב (לעתים שנתיים ויותר) ובשל העובדה שציינו לעיל על הנטל הכלכלי המוגבר בעת גירושין על בני הזוג, יכולות להיות להחלטה בדבר מזונות זמניים משמעות קשה על יכולתו של מי מבין בני הזוג להתפרנס ולהתקיים – ולמשך תקופה ארוכה למדי. כל אלה כמובן בנוסף למשמעויות האחרות של התקופה הזאת, אשר יכולה להיות קשה ביותר לשני בני הזוג מבחינה רגשית.

ככל שבני הזוג יכולים להגיע להסכמות באשר למזונות ולאופן ביצוע הגירושין וחלוקת הרכוש, כך שלא יהיה צורך בהכרעת בית המשפט, כך ניתן לסיים את הליך הגירושין בקלות ובמהירות רבה יותר. יש להביא זאת בחשבון בטרם הפנייה לבית המשפט. לכן, כדאי להיוועץ בעו"ד ואולי אף לבדוק אפשרות לקיים גישור בין בני הזוג, כדי לגבש הסכם גירושין, במקום לפנות אל בית המשפט להכרעה.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני