אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

סידור הגט

הגט בבית הדין הרבני

סידור הגטגט הוא מסמך הלכתי, שמשמעותו המילולית "שטר". מסירת הגט מהגבר לידי האשה מבטאת את סיום הנישואין ונותנת תוקף לגירושין.

הגט הוא חד צדדי ונמסר מידי הגבר, ואינו חוזה בין שני הצדדים. בימינו נמסר הגט במסגרת בית הדין הרבני וצריכים להיות שני עדים לאירוע מסירת הגט, המכונה גם "סידור הגט". לאחר מסירת הגט נותן בית הדין פסק דין על פיו בני הזוג גרושים, ואף תעודת גירושין.

הגט הוא מצווה הנלמדת מספר דברים: "כי יקח איש אשה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו – כי מצא בה ערות דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו". הנוסח הנוכחי של הגט נקבע עוד בתקופת התלמוד..

הגט צריך להימסר בידי הבעל עצמו לידי האשה, לעיני שני עדים, אם כי קיימת אפשרות למסירת הגט על ידי שליח, וזאת במצבים בהם רוצים לקדם ולזרז את מתן הגט ויש חשש שאם לא על ידי שליח לא יינתן הגט והאישה תיוותר עגונה. הגט חייב להינתן בהסכמתו של הבעל וברצונו. עד תקופת רבנו גרשום היה מותר לגרש אישה בעל כורחה, אך הוא תיקן תקנה הקובעת כי חייבת להיות גם הסכמה של האישה.

נוסח הגט כולל את שם האיש, האישה, התאריך והמקום בו נכתב הגט. השורה המשמעותית ביותר היא "הרי את מותרת לכל אדם".

טקס סידור הגט כולל כמה שלבים. השלב הראשון הוא בירור השמות. בהליך זה מסדר הגט מברר בקפדנות את שמות בני הזוג המתגרשים, כולל כינויים, שמות שניים, שמות בשפה זרה, שמות אבותיהם וכו'. ההקפדה היתרה נובעת מהחשיבות שבזיהוי נכון של בני הזוג, שכן גט עם שמות שגויים הינו פסול, וכן שלא יחליפו אותם בזוג אחר. במעמד בירור השמות תישאלנה שאלות נוספות הנוגעות למעמדם האישי של הצדדים – כמו היותם כוהנים, וידוא יהדותם, אימות נישואיהם (במידה ולא נישאו בישראל ואין תיעוד מסודר). שלב בירור השמות מתרחש פעמים רבות בנפרד ממועד שאר סידור הגט, וייתכנו ימים ואף שבועות עד שיוזמנו הצדדים להמשך התהליך.

השלב הבא הוא "ביטול המודעות". כאן הגבר מתבקש לקרוא נוסח שמשמעותו ביטול כל התחייבויות, הצהרות, נדרים וכיוצא באלו שהתחייב לגבי תנאי הגירושין, מבטל כל תנאי שהגט תלוי בו. אם הגט תלוי בתנאים שעליהם הצהיר או התחייב האיש – הרי שאין לו תוקף. בכל ה"מודעות" האלו אין הכוונה להסכמים שנערכו בין בני הזוג כמו מזונות או משמורת, אלא סייגים המגבילים את תוקף הגט כמו "הגט יחול רק אם אשתי תוותר על דמי מזונות" וכדומה, וטענות לגבי כפיית הגט שיכולות לבטל את תוקפו.

כעת ניגשים לכתיבת הגט. הגט צריך להיכתב ספציפית עבור בני הזוג המתגרשים ולא בטופס מוכן מראש. לרוב מחכה האישה בחוץ, והגבר מתלווה לסופר בית הדין שכותב את טופס הגט בדיו על גבי קלף, לעיני שני עדים (שאינם העדים לסידור הגט שמביאים איתם הצדדים אלא בדרך כלל עובדי בית הדין הרבני). כאן יש כמה טקסים ופרוצדורות נוספות בעלות משמעות דתית כמו מתן כלי הכתיבה לגבר והגבהתם בידיו, שמטרתם לחזור ולוודא שהגט ניתן מתוך הסכמה, שאין טעות בזיהוי, שהגט תקף ואין בו פגם הפוסל אותו, וכי הגבר מבין את מה שקורה ואת משמעות הדברים.

השלב הבא הוא מסירת הגט, המתבצעת בנוכחות הדיינים, בני הזוג והמלווים שהביאו, והעדים החתומים על הגט. לאחר בירור נוסף בו מוודאים כי האישה מבינה את משמעות הגירושין, וכי היא מתגרשת מרצונה, מוסר הגבר לאישה את הגט בידה והיא מגביהה אותו 30 ס"מ (כאות לקניין). לאקט מסירת הגט יש משמעות לפרטי פרטיו ויש לבצעו במדויק על מנת שהגט יהיה תקף. בעת המסירה אומר האיש משפט המתיר את האישה לכל אדם ובעצם מסיים את הנישואין.

לאחר מסירת הגט מתבצעות מספר פעולות טקסיות נוספות, וביניהן קריעת קלף הגט לגזרים שתי וערב וגניזתו בתיקי בית הדין הרבני, וזאת על מנת להבדיל בין גט שנעשה לגט שעדיין לא ניתן, וכן למנוע מהאישה תביעה נוספת של הכתובה. בית הדין מוודא כי האישה מודעת לכך שעכשיו היא מותרת לכל אדם פרט לכהן (שאסור לו להינשא לגרושה), ואסור לה להינשא בשלושת החודשים שלאחר סידור הגט, וכן שחל איסור על התייחדות של בני הזוג לשעבר אלא אם כן נישאו בשנית. הדיינים מאחלים לבני הזוג הגרושים הצלחה בהמשך דרכם וברכת "גמר טוב" (ג"ט).

בית הדין מאשר את הגירושין בטופס המכונה "מעשה בית דין", ועותק ממנו מקבל כל אחד מבני הזוג.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני