אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

סוגיות משפטיות בגישור

אובייקטיביות המגשר

האם מגשר צריך להיות אובייקטיבי? מיהו המגשר הטוב? האם אפשר להתמנות כמגשר אם מכירים את אחד או שני הצדדים? האם מגשר יכול להיפגש לבדו עם אחד הצדדים? בדרך כלל, כאשר פונים לעורך דין, הלקוח יודע שטובתו היא אחד העקרונות המנחים אותו והמחייבים את עורך הדין בביצוע תפקידו. עורך הדין מחויב ללקוח מכח כללי האתיקה והוא מפוקח על ועדות האתיקה והדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין.

לא קשה להיות מגשר בימינו. כיוון שמדובר בתפקיד שמהותו לסייע לצדדים ולהנחות כדי להגיע להסכם אשר יסיים את הסכסוך ביניהם – מבלי להיזקק למשפט ארוך, על כל המשאבים הכרוכים בכך: הן מהצדדים (אגרות, שכר טרחת עורכי דין וכו') והן מהמדינה ומערכת המשפט (זמן שיפוטי, עומס, משפטים ממושכים לבירור כל סוגיה וכיוצא באלו). על מנת להיות מגשר הכלול ברשימת המגשרים שבתי המשפט מפנים אליהם, על אדם להיות בעל תואר אקדמי, בוגר קורס גישור בן 60 שעות ולהיות בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום העיסוק שלו. אולם, כאמור מדובר ברשימת המגשרים אליהם מפנים בתי המשפט סכסוכים. ניתן לעסוק כמגשר גם ללא עמידה בתנאים האלה.

מהם הכללים המשפטיים אליהם כפוף המגשר?

מה קורה כאשר בני זוג פונים אל עורך דין יחדיו כדי שיגשר ביניהם ויסייע להם להגיע להסכם גירושין? אילו חובות קיימות מצד המגשר כלפי כל אחד מהצדדים? ישנן תקנות המגדירות מספר חובות: ראשית, כי כל מידע הנמסר למגשר במסגרת הליך הגישור הוא חסוי לחלוטין ולא ניתן לחשוף את המידע הזה לאף גורם שאיננו קשור להליך הגישור. המגשר מחויב בתקנות גם לנהוג בהגינות כלפי הצדדים להליך וכך למשל הוא מחויב שלא למסור לצד השני פרטים שצד אחר ביקש שלא ייחשפו בפני הצד השני.

האם אדם יכול להיות מגשר כאשר יש לו קשרים לאחד מהצדדים?

לכאורה, כן. לכאורה, משום שהגם שהמגשר מחויב בכל מקרה לפעול בהגינות כלפי הצדדים לגישור, הרי שככל שיש בינו ובין אחד הצדדים קשר, התקנות קובעות כי על המגשר לסרב להתמנות כמגשר במקרה כזה. מגבלה נוספת שמוטלת על המגשר הוא כי אסור לו לייעץ לצדדים לגישור בכל נושא מקצועי שאיננו בתחום ההתמחות המקצועית שלו.

כדי להבטיח שהמגשר לא יהיה בעל עניין בגישור, הרי שהמגשר לא יכול להיות צד להסכם והסכם הגישור לא יכול להצמיח זכויות למגשר. שכרו של המגשר משולם מראש ללא קשר לתוצאות הגישור, כך שהצדדים יכולים להיות בטוחים שלמגשר אין משוא פנים כלפי אחד מהצדדים.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני