אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

סוגיות מיוחדות בגישור

בשנים האחרונות בתי המשפט מקדמים מהלכים שתכליתם לנתב תיקים מדיונים בבית המשפט אל שיטות המשפט האלטרנטיביות. היתרון של שיטות המשפט האלטרנטיביות הוא בכך שהן חוסכות את זמן השיפוט העיקרי, אולם לכל אחת מהשיטות גם יתרונות נוספים משל עצמה. הגישור, שהוא אחת השיטות האלה הוא ייחודי משום שהמגשר איננו מוסמך לסיים את הסכסוך בהחלטה שלו. המגשר בעצם מנחה את הצדדים כדי לעזור להם לפתור את המחלוקת בעצמם. הדבר מעלה מספר סוגיות ייחודיות, כגון: סודיות, חיסיון, ניטראליות ושאלות אתיות בגישור. להלן נסקור חלק מהן.
סודיות וחיסיון בגישור

הכלל הבסיסי בכל הנוגע למשאים ומתנים מחוץ לכותלי בית המשפט הוא שכל מה שנאמר בהם הוא אך ורק למטרת המשא ומתן ואי אפשר לחשוף אותו בפני בית המשפט. הוא הכלל לגבי דברים המוצגים בפני בורר ואף בפני מפשר, אולם בגישור עולה סוגיה מעניינת: המגשר יכול לעתים להיפגש עם הצדדים לבד ובנפרד. מה קורה כאשר אחד הצדדים מבקש להציג בפני המגשר מידע ומבקש שהמידע לא ייחשף בפני הצד השני? האם המגשר יכול לשמוע את המידע הזה במעמד צד אחד או לא?
מחד המגשר כבול בחובת נאמנות לשני הצדדים ונראה כי, על פניו, יש סתירה בין שתי חובת הנאמנות והאפשרות שהמגשר ייחשף למידע אשר יוצג בפניו על ידי צד אחד תוך התחייבות שלא לחשוף את המידע הזה כלפי הצד השני. מאידך, הואיל וממילא המגשר חב בחובת נאמנות לשני הצדדים, הרי שניתן לחשוף בפניו מידע מתוך האמון שנותנים בו הצדדים כדי לקדם את המשא ומתן. המידע הזה שיועבר למגשר מאפשר לו לכוון את הצדדים ביעילות רבה יותר. כיוון שהמגשר איננו מכריע בסוגיה, אלא רק מנחה את הצדדים – ניתן לחשוף בפני המגשר את הדברים הללו.
ניטראליות

בהמשך לאמור לעיל, עולות שאלות של ניטראליות המגשר: האם מגשר חייב להיות נטרלי? אם המגשר איננו כשופט הדן בסוגיה שבפניו איזה פסול יש בכך שיכיר היכרות מוקדמת את אחד הצדדים? הפסול טמון בכך שבכל זאת המגשר לא צריך לייצג את האינטרסים של אף אחד מהצדדים, אלא רק לסייע לצדדים לגבש הסכם שיסיים את ההתדיינות ביניהם. כאשר המגשר קרוב לאחד הצדדים, הרי שהוא לא יכול לבצע את תפקידו בלי להיות מושפע מהיכרותו. הדבר גם עלול לפגוע באמון שנותנים בו הצדדים וכתוצאה מכך בהליך הגישור כולו.
האמון הוא המפתח

האמון שהצדדים נותנים במגשר הוא המפתח להצלחת הגישור. אלמלא הצדדים פנויים לחלוטין לסמוך על המגשר. כדי שיוכלו לסמוך על המגשר, צריך להבטיח לצדדים ראשית כי כל מידע שיימסר למגשר במסגרת הליך הגישור לא יוכל לפגוע בהם במקרה שהגישור ייכשל והצדדים ימצאו את עצמם זה מול זה בבית המשפט. הסודיות והחיסיון מבטיחים את האינטרס הזה של הצדדים. הנאמנות של המגשר לצדדים יחד עם היותו נטרלי ולא קשור לאחד הצדדים – מבטיח כי הצדדים יכולים להרגיש בנוח לחשוף את הפרטים מול המגשר – וגם זה תנאי להצלחת הגישור.

המגשר לא יכול לכפות הסדר על הצדדים ולכן, קריטי שהצדדים יוכלו להיעזר במגשר ללא כל חשש לצורך הליך הגישור ולהבטחת הצלחתו.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני