אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

משפחה חד הורית

מורה נבוכים – משפחה חד הורית

משפחה חד הורית כבר אינה תופעה שולית בנוף הדמוגרפי הישראלי, מספרן של משפחות אלה הוריות 21% מכלל המשפחות בישראל. תרמו לכך הגידול הניכר במספר -גדל בהתמדה, וכיום הן מהוות כ הזוגות המתגרשים בשלושת העשורים האחרונים, כמו גם העליה של משפחות חד הוריות רבות מחבר העמים ומאתיופיה, וכן תרמה לכך תופעה הולכת וגדלה של נשים אשר החליטו שלא לוותר על רווקותן ובחרו ללדת ילד ללא נישואין. גידול זה הוביל בשנת 2991, לחקיקת חוק שיוחד לעניין זה – חוק משפחות 2991. בנוסף אליו, קיימת התייחסות נפרדת למשפחות חד הוריות בחוקים -חד הוריות התשנ"ב סוציאליים דוגמת חוק הביטוח הלאומי בו נקבעו הטבות מיוחדות למשפחות חד הוריות. במקביל לכך, התפתחה גם פסיקה משפטית ענפה בסוגיות משפטיות הכרוכות במשפחה החד הורית. להלן יובאו בתמצית הוראות חוק ושאלות משפטיות עיקריות ונפוצות בנושא זה.

הורה יחיד ? מהי משפחה חד הורית

החוק מגדיר "הורה יחיד" כהורה שאינו נשוי ואין לו בן זוג הידוע בציבור כבן זוגו, אשר בחזקתו נמצא ילד שטרם מלאו לו 18 שנים. דהיינו, אדם ייחשב הורה יחיד בין אם הוא גבר או אישה, בין אם מדובר בגרוש/ גרושה, בין אם מדובר במי שלא היה נשוי/ נשואה מעולם, בין אם ההורה הביולוגי השני ידוע ובין אם לאו, וזאת עד הגיע הילד לגיל 18 שנה.

האם הורה יחיד, שיש לו בן זוג שאינו ההורה הביולגי של הילד, עדיין נחשב הורה יחיד ?

הורה יחיד שנישא לבן זוג או שחי כידוע בציבור עם בן זוג, מאבד את מעמדו כהורה יחיד וחוק משפחות חד הוריות לא יחול עליו, אפילו אותו בן זוג אינו ההורה הביולוגי של הילד.

מהן ההטבות שמעניק חוק משפחות חד הוריות ?

לנוכח הנחת המוצא שהורה חד הורי הוא מפרנס יחיד, קיימות בחוק הוראות שנועדו להקל עליו לרכוש מקצוע, לעבוד במשרה מלאה ולרכוש דיור. החוק מעניק להורה היחיד עדיפות וקדימות ברכישת הכשרה מקצועית במסגרות הניתנות ע"י משרד העבודה והרווחה. כמו כן, וחשוב לא פחות, החוק מעניק לילד של הורה היחיד עדיפות בקבלה למעונות יום וכן הנחות בתשלום עבור מעונות אלה. החוק גם מעניק להורה היחיד הלוואה מוגדלת מטעם המדינה לרכישת דירה, ובנוסף לכך, משרד השיכון מעניק לו סיוע בשכר דירה לתקופה מסויימת. יובהר וידגש כי הטבות אלה כפופות למבחנים מקדמיים ובהם נבדק גובה הכנסה, רכוש ועוד פרמטרים רלוונטיים.

האם ילד להורה יחיד זכאי למענק לימודים ?

לנוכח ההוצאה הגדולה הנדרשת לספרים מחברות וציוד לימודים אחר בתחילת כל שנת לימודים, כמו גם הוצאות נוספות במהלך שנת הלימודים, הוחלט לסייע למשפחות חד הוריות במימון ההוצאות האלה. חוק הביטוח הלאומי תוקן ונקבעו בו הוראות לפיהן ילדים להורה יחיד זכאים למענק לימודים בסכום 600 ש"ח (סכום משוער) החל מגיל 6 ועד גיל 14 בשיעורים משתנים, (הסכומים המדויקים -שבין 1000 מתעדכנים מפעם לפעם).

האם הורה יחיד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה ?

חוק הבטחת הכנסה קובע עדיפות להורה יחיד שמטפל בתינוק עד גיל שנתיים ומעניק לו גמלה חודשית החל מהולדת הילד ועד מלאת לו שנתיים. (ובמקרים מסוימים גם בשנים שלאחר מכן)

ילד לאם חד הורית שנולד ללא נישואין "פגום" ? או "לא חוקי" ?

עפ"י החוק בישראל ילד שנולד לאישה יהודיה פנויה, דהיינו לא נשואה, מיחסיה עם גבר יהודי, הוא ילד חוקי וכשר ולא שונה מכל ילד אחר שנולד לאישה נשואה. זאת אפילו אם הגבר – האב של הילד אינו פנוי, דהיינו נשוי לאישה אחרת.

האם ניתן לכפות אבהות על גבר שמתכחש לאבהותו ?

קיימים מקרים רבים שלאישה לא נשואה נולד ילד והאדם כלפיו היא טוענת שהוא האב הביולוגי מתכחש לכך, ו/או מסרב להכיר בילד ולהשתתף בכלכלתו ובפרנסתו. במקרה כזה האישה זכאית לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעה לחייב את האב הנטען לעבור בדיקת רקמות שתוכיח את אבהותו, ובעקבות כך לקבוע כי הוא האב הביולוגי של הילד וכן לחייבו לשלם לילד מזונות.

האם ניתן לכפות על האב הנטען בדיקת רקמות ?

בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע כי בדיקת רקמות, שהיא בדיקה בעלת אמינות ודיוק גבוהים, היא הבדיקה הראויה והיא הכלי האולטימטיבי להוכחת תביעת אבהות. אולם, אם האב הנטען מסרב שיבצעו בגופו בדיקת רקמות הרי שלא לא ניתן לכפות עליו לבצעה בניגוד לרצונו, זאת מכוח עקרון יסוד משפטי שכל אדם בישראל הוא אדון לגופו, ולא ניתן לבצע בגופו פעולות בניגוד לרצונו.

האם הסירוב לבדיקת רקמות פוטר את האב הנטען מתשלום מזונות ?

בשורה של פסקי דין, ביניהם מספר פסקי דין עקרוניים ומנחים של בית המשפט העליון, נקבע כי במקרה שהאב הנטען מסרב לבצע בדיקת רקמות, הרי שסירובו זה יפעל בדר"כ נגדו וישמש הוכחה לכך שהוא האב הביולוגי והוא יחויב בתשלום מזונות לילד.

האם וכיצד ניתן נשפר את חוק משפחות חד הוריות ?

ככלל, ניתן לקבוע כי ההוצאה הנדרשת עבור ילד במשפחה חד הורית היא אותה הוצאה הנדרשת עבור ילד במשפחה רגילה (בה יש שני הורים). לעומת זאת, בעוד שבמשפחה רגילה יש בד"כ כלל שני מפרנסים (או לפחות שני מפרנסים בפוטנציאל), הרי שבמשפחה חד הורית רק מפרנס אחד. על מנת שיתקיימו שוויון וצדק חברתי בין שני סוגי הילדים הללו, יש צורך להעמיד את המשפחה החד הורית במצב שהכנסותיה יהיו זהות להכנסות של משפחה רגילה. לפיכך, לדעתי, הפתרון הנכון היחיד המתבקש הנו מתן הכנסה נוספת לכל הורה יחיד בצורה של גמלה קבועה בגובה של המשכורת הממוצעת במשק. גמלה זו שתעמיד את המשפחה במצב כאילו היו לה שני מפרנסים, תיקבע בחוק משפחות חד הוריות. רק כך יושווה באמת מצבו של ילד להורה יחיד למצבו של ילד למשפחה רגילה. ייתכן שהרעיון ייראה לקברניטי המשק כרעיון הזוי ולא ראלי וזאת בעיקר משיקולים תקציביים ו/או פוליטיים. אולם, מבחינת אמות מידה של צדק חברתי ושל שוויון בחלוקת משאבים בחברה צודקת, אין לי כל צל ספק כי זו הפעולה המתבקשת הנכונה והצודקת, ומי יודע אולי מה שנראה היום לא ראלי יהפוך מחר למציאות טריוויאלית.

כל הכתוב במדור זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. שאלות ניתן להפנות למערכת עבור עו"ד ירימי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני