אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

מנהל עיזבון

אדם נפטר מן העולם ומותיר אחריו נכסים, רכוש, זכויות ובמקרים מסוימים גם חובות. לעיתים, כדי לחלוק את העיזבון אותו הותיר הנפטר, מתמנה מטעם הרשם לענייני ירושה מנהל עיזבון. מיהו אותו מנהל עיזבון? מהו תקפידו ובאילו מקרים הוא מתמנה לצורך מילוי תפקידו? על כך ועוד בשורות הבאות?

על מנת להבין את תפקידו של מנהל העיזבון, נגדיר בראש ובראשונה מהו עיזבון?

עיזבון הוא למעשה מכלול הנכסים והרכוש אותם הותיר אדם מסוים לאחר פטירתו. על פי חוקי הירושה במדינת ישראל, נכסיו ורכושו של כל אדם לאחר פטירתו מתחלקים בין יורשיו, וכל זאת על סמך צוואתו. במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה מפורשת, עיזבונו מחולק בהתאם להגדרת החוק.

אם כך, מתי מתמנה מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון, האחראי על כלל נכסיו ורכושו של הנפטר, מתמנה אך ורק במקרים בהם מתעוררים חילוקי דעות בין היורשים ובמקרים בהם לא ניתן לאתר חלק מן היורשים המופיעים בצוואתו של המנוח. מינוי מנהל עיזבון מכונה בשפה המשפטית: מינוי מנהל עיזבון זמני, והוא מונהג בטרם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה על ידי בית המשפט. תקופת מינויו של מנהל עיזבון זמני מוגבלת לשישה חודשים במהלכם אמון מנהל העיזבון על כלל עיזבונו של הנפטר.

תקפידיו של מנהל העיזבון

מרגע מינויו של מנהל עיזבון בתיק ירושה, הוא אחראי על ניהול העיזבון בכללותו, ובין יתר תפקידיו מוגדרים הנושאים הבאים:

כינוס כלל נכסי העיזבון

איתור היורשים המופיעים בצוואתו של המנוח

פריעת חובותיו של הנפטר (במידה וקיימים כאלו)

הסדרת חלוקת העיזבון בין היורשים

כמו כן, אמון מנהל העיזבון על הגשת דו"חות לבית המשפט וביצוע פעולות מיוחדות על פי הוראת בית המשפט.

מינוי מנהל עיזבון – כיצד? 

כאמור לעיל, מינויו של מנהל עיזבון מתקיים אך ורק במקרים בהם מתעוררת מחלוקת בין היורשים המופיעים בצוואה, ובמקרים בהם לא ניתן לאתר חלק מאותם יורשים. לפיכך, כל יורש המופיע בצוואה או כל זוכה בצוואה על פי הוראת בית המשפט, ראשי לבקש בקשה למיניו של מנהל עיזבון לצרכי שמירה על העיזבון.

לתפקיד מנהל העיזבון יכול להתמנות אדם שחלים עליו אחד התנאים הבאים:

  • המנוח ציין את אותו אדם כמנהל העיזבון במסגרת צוואתו
  • אדם המוסכם על כלל היורשים המוזכרים בצוואה – כלל זה תקף למקרים בהם מנהל העיזבון לא הוגדר בצוואתו של המנוח
  • במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, רשאי להתמנות אדם המוסכם על כלל היורשים שהוגדרו כך בהתאם להגדרת חוק הירושה

מינוי של מנהל העיזבון מתבצעת רק לאחר הסכמה כללית בין כל היורשים, ורק לאחר הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון. בקשה זו מוגשת לרשם לענייני ירושה. במקרים בהם קיימים חילוקי דעות בין היורשים בנוגע לזהותו של מנהל העיזבון, רשאי אחד מהיורשים להגיע בקשה למינוי מנהל עיזבון לבית המשפט לענייני משפחה.

הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון 

הגשת הבקשה למינויו של מנהל עיזבון מוגשת בשלושה העתקים, ובין יתר המסמכים המופיעים בבקשה תמצאו: הסכמה חתומה בכתב ידו של האדם העתיד להתמנות כמנהל העיזבון, הסכמה חתומה בכתב ידיהם של כלל היורשים, תצהיר המפרט את נימוקי הבקשה למינוי מנהל עיזבון ושוברי תשלום אגרות.

חשוב לדעת- בידי בית המשפט קיימת הסמכות לקבוע את זהותו של מנהל העיזבון, ובמקרים בהם קיימת מחלוקת בין היורשים בנוגע לזהותו של מנהל העיזבון הזמני, בית המשפט הוא זה הממנה מטעמו את מנהל העיזבון הזמני.

לאחר אישור הבקשה, ולאחר מינויו של מנהל העיזבון על ידי האפוטרופוס הכללי, מנהל העיזבון פועל על פי תיאור תקפידו המופיע לעיל, וכל זאת על מנת לפעול לניסוח הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים על פי דין.

הסכם חלוקת עיזבון 

הסכם חלוקת עיזבון הינו הסכם משפטי הנערך על ידי מנהל העיזבון ועל ידי יורשי העיזבון, בין אם מדובר ביורשים על פי הוראת בית המשפט, ובין אם מדובר ביורשים על פי כתב צוואה. הסכם זה מתאר את אופן חלוקת העיזבון בין היורשים השונים, ובחלק מהמקרים הסכם זה יכול להכיל שינויים באופן חלוקת העיזבון כפי שמופיעה בצוואתו של הנפטר.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני