אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

מזונות ילדים – דין שווה לאב ולאם

חובת ההורים במזונות ילדים עפ"י הדין הנוהג בישראל

לפי הדין החל על יהודים בישראל, האב הוא זה אשר חייב במימון צרכיהם הבסיסיים וההכרחיים של ילדיו הקטינים, כמו כלכלה דיור ביגוד וחינוך (להלן: "מזונות הכרחיים").

לגבי האם, הדין קובע כי היא אינה מחוייבת להשתתף במימון מזונות הכרחיים. אולם, יתכן והיא תחוייב להשתתף במימון צרכים אחרים של הילדים שאינם בבחינת מזונות הכרחיים (חוגים לדוגמא).

חיוב האם אינו "אוטומטי" והוא ייקבע בהתאם ליכולת השתכרותה ויכולתה הכלכלית. כך שרק במקרה של אם בעלת יכולת כלכלית מתאימה ("אמידה" בלשון הפסיקה), רק אז היא תחוייב להשתתף במימון הוצאות לא הכרחיות של הקטינים.

לאור האמור לעיל, כאשר ביהמ"ש פוסק מזונות הכרחיים לקטינים הוא בודק רק את יכולת ההשתכרות של האב ובהתאם לכך פוסק את סכום דמי המזונות בהם יחוייב האב. השתכרותה של האם ויכולותיה הכלכליות נבדקות רק כאשר ביהמ"ש קובע כי הקטינים זכאים למימון הוצאות שאינן בבחינת מזונות הכרחיים.

ההלכה שנפסקה ע"י ביהמ"ש העליון בשנת 2005

בשנת 2005 יצאו מלפני בית המשפט העליון שני פסקי דין המהווים מעין מהפכה בשאלת חלוקת נטל מימון מזונות הילדים. בניגוד לדין האמור לעיל, ביהמ"ש העליון קבע להלכה , כי ראוי ונכון לחייב את האם להשתתף במימון הוצאות ההכרחיות של הילדים ולא רק במימון הוצאות שאינן הכרחיות.

כך קובע ביהמ"ש העליון כי בכל מקרה שבו דן ביהמ"ש במזונות ילדים, חובה עליו לבדוק את יכולותיה הכלכליות של האם כפי שהוא בודק את יכולותיו של האב. כן חובה על ביהמ"ש לפסוק דמי מזונות עבור הילדים תוך שהוא מחלק את נטל מימון הוצאות הילדים בין שני ההורים בהתאם ליחס בין יכולותיהם הכלכליות.

חרף קשיים ביישום הכלל החדש, הרי שעם השנים, אנו עדים לכך שבתי המשפט לענייני משפחה מצליחים אט אט ליישמו. יותר ויותר פסקי דין של בית משפט למשפחה מחילים דין שווה לאב ולאם בחלוקת נטל מימון מזונות הילדים. בהתאם לכך נבדקת היכולת הכלכלית הן של האב והן של האם, ובהתאם לכך נקבע גם סכום המזונות בהתחשב ביחס שבין יכולתו הכלכלית של האב לבין יכולתה הכלכלית של האם.

אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני