אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

מוניטין הוא נכס משפחתי?

החוקרים פרופסור רוזן צבי ז"ל, ודוקטור שחר ליפשיץ חקרו את נושא המוניטין כנכס משפחתי, הגיעו למסקנה דומה המראה כי המוניטין האישי ו/או הנכסים שנצברים בקריירה, נחשבים לנכסים ברי חלוקה, ויש לאזנם בין בני הזוג.

על מסקנות החוקרים בנושא

בספרו "דיני המשפחה בישראל בין קודש לחול", קבע פרופסור רוזן- צבי כי קניין ונכס בהגדרתם המקורית, אל להם להגביל את ההגדרה של רכוש משותף בין בני זוג. לטענתו, יש לפעול בפשרנות ולהרחיב את המונח "נכס" באופן שינטוש את המסגרת הדווקנית והמושגית של המונח במובנו המסורתי. לטענתו, חשוב שהפרשנות תהיה תכליתית, ותשרת את עקרון השיתוף שעומד בבסיסו של רעיון החלוקה או האיזון של נכסים ומשאבים, ולפיכך מגיע למסקנה גורפת כי גם מוניטין נחשב לנכס שיש לאזנו בין בני זוג בעת גירושין.

דוקטור ליפשיץ, במסגרת מסתו "דיני זוגיות חילוניים", הגיע גם הוא למסקנה דומה, וקבע כי הימנעות מהכללה של נכסי הקריירה במסה של כלל הנכסים המיועדים לחלוקה, גורמת על פי רוב לכך שלמרות הרצון לבצע חלוקה שוויונית של נכסים, בן הזוג שלא פיתח נכסי קריירה נפגע כלכלית מהגירושים.

המחשבה שמאחורי התפיסה כי מוניטין (כמו תארים, דרגות מקצועיות ועוד) הינו נכס משפחתי, היא הרצון לאזן בין שני הצדדים על מנת שיסיימו את הנישואין במצב כלכלי דומה, ועם אותן אפשרויות, כך מתאר בפסיקותיו כבוד השופט שוחט. אין המשמעות של איזון כזה חלוקת נכסים שווה, המהווה תנאי סף, אלא שבמקרה שבו בן זוג אחד היה לאורך שנות הזוגיות עקר/ת בית, והשני בעל קריירה בעל הכנסה קבועה צפויה ועתיד מקצועי, הרי שביצוע חלוקה שווה אין משמעו חלוקה שוויונית והוגנת.

מוניטין כנכס משפחתי – חתירה לשוויון

ההתייחסות אל מוניטין כאל נכס משפחתי, מטרתה לעודד שוויון בין בני הזוג, ואילו מערכת החוק מנסה לעדכן את דיני הרכוש בהתאם לרעיון זה. כבוד השופט שוחט תיאר בפסיקותיו את ההבדלים שבין בני זוג, כאשר אחד מהם מגדיל את ההון האנושי שלו, ואילו השני נשאר בבית לגדל את הילדים ומקדיש עצמו לרווחת המשפחה. בן הזוג שנשאר בבית, פוגע בכושר ההשתכרות שלו בהווה ובעתיד, וגורם לירידת ההון האנושי העצמי שלו, ותוהה השופט האם גם במקרה כזה די בחלוקה שווה בשווה, כאשר למעשה חשוב לתת את המשקל הנכון למצבו של בן הזוג ולהתייחס גם לנחיתותו האישית ולנטלים האישיים שעל כתפיו לאחר הפירוד, על מנת לייצר שוויון בתוצאות.

גם כבוד השופט גרניט הסתמך בפסיקתו על דיעותיו של ד"ר ליפשיץ והתחשב בצורך לפצות את אותו בן זוג שנשאר בבית, כדי לאפשר לבן הזוג השני לפתח קריירה ולהגדיל הכנסות. ניתן לומר, כי ההתייחסות למוניטין כאל נכס משפחתי היא נסיון לייצר חלוקת רכוש שוויונית אמיתית, לא רק של הנכסים הממשיים.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני