אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

ילד מחוץ לנישואין ? מי חייב במזונותיו?

מזונות ילדים – לא קשור לברית הנישואין

נאמר מיד, זכותו של ילד לקבלת מזונות ילדים אינה קשורה כלל לעובדה, אם הוריו היו נשואים בעת שנולד, אם לאו. ילד שנולד מחוץ לנישואין זכאי לקבלת מזונות ילדים, בשל העובדה הפשוטה שהוא הבן של הוריו, בין אם נישאו זה לזה או לא.

במקרים מסוימים, הנושא מעט מורכב יותר, והכוונה למצב בו קיים ספק כלשהו לגבי זהות האב. כאן ניתן לפנות ולבקש לערוך בדיקת רקמות, כדי להכריע בנושא האבהות. מי שיתגלה כאב הביולוגי יצטרך לשאת בתשלום מזונות ילדים לבנו/ביתו.

מזונות ילדים – חובותיו של האב

בין אם מדובר בילד מחוץ לנישואין או בילד להורים גרושים, הרי שיש מספר צרכים ההכרחיים בהם רק האב יישא באופן מוחלט, והם ישוקללו בגובה מזונות הילדים שהוא ישלם. אלו הם צרכים, שללא קיומם, הילד יפגע ולא יוכל להתקיים ולחיות ברמה הבסיסית ביותר. הצרכים הללו מתייחסים לפרמטרים כמו ביגוד, הנעלה, מזון, מדור לילד הקטין ועוד.

מעבר לכך, לעיתים קיימים גם צרכים בסיסיים ספציפיים לילד זה או אחר, כגון הוצאות רפואיות או לחילופין הוצאות לימוד חריגות. גם צרכים אלו נכללים במסגרת הצרכים הבסיסיים שעל האב לשלם במסגרת מזונות ילדים גם אם הילד נולד מחוץ לנישואין.

ומה חובותיה של האם?

מזונות ילדים הם באחריות האב בלבד עד גיל 6, ללא כל דרישה לסיוע מאימו של הילד. האם נכנסת לתמונת מזונות ילדים, כשהילד נמצא בטווח הגילאים של 15-6 – או אז היא נדרשת על פי חוק להשתתף בתשלום מזונות ילדים.

אם כך, מה חלקה של האם במזונות הילד (שנולד מחוץ לנישואין או שלא מחוץ לנישואין)?

לכל הצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים (בהם ממשיך לשאת האב), מצטרפת האם, ובדרך כלל, מדובר בתשלום מזונות שווה של האם והאב לגבי אותם צרכים שאינם בסיסיים.

בין הצרכים הללו המתחלקים בין שני ההורים ניתן למצוא הוצאות חינוך, מעונות, צעצועים, הוצאות נסיעות, מימון חופשות ובילויים, דמי כיס, חלקו של הילד בהוצאות החזקת רכב, הוצאות עוזרת, חוגים, הוצאות טלוויזיה ועוד.

הילד כבר בן 15 – מה עכשיו?

כאמור מגיל 6-15 חולקים ההורים את נטל מזונות הילד יחד. מגיל 15 ואילך החוק מתייחס למזונות ילדים כחיוב מסוג "דין צדקה". ההורים מפרנסים את הילד ברמה הבסיסית, כשהחיוב של מזונות ילדים מתחלק בין האם לאביו של הילד על פי יחס הכנסותיהם.

אם כך, אנו רואים, כי העובדה שילד נולד מחוץ לנישואין, אינה משמעותית כלל לעניין זכאותו לדמי מזונות ילדים. ילד מחוץ לנישואין – דין מזונותיו כדין ילד שנולד להורים נשואים, שהתגרשו עם הזמן.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני