אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

ידועים בציבור – מזונות

ידועים בציבור – כמו זוג נשוי?

גבר ואישה שאינם נשואים זה לזה, אך חיים חיי אישות מלאים ומנהלים משק בית משותף, נחשבים בהגדרה החוק : ידועים בציבור. חיי האישות (חיים אינטימיים כמו בין בעל ואישה), המושתתים על יחס של חיבה ואהבה מסירות ונאמנות, מעידים שבני הזוג קשרו את גורלם זה בזה, בדיוק כמו זוגות שחברו זה לזו בברית הנישואין. האומנם בדיוק? בואו נבדוק.

ידועים בציבור – מזונות

כאמור, ידועים בציבור חולקים חיים משותפים כמו בעל ואישה נשואים. זה מה שקורה במציאות, אך השאלה היא איך מפרשת המערכת המשפטית את הקשר, ואילו זכויות יחולו על אותם ידועים בציבור בהשוואה לזכויותיהם של בני זוג נשואים. אחת הסוגיות הסבוכות בנושא זכויות ידועים בציבור היא תשלום מזונות. מזונות של ידועה בציבור מתייחסים לשתי תקופות בחיי הזוג: לתקופה בה חיו אותם ידועים בציבור יחד, ולתקופה שלאחר הפירוד.

תשלום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכיה לרבות מזון, ביגוד, הנעלה, הוצאות דיור ואחזקת בית, הוצאות שכר דירה או משכנתא, הוצאות רכב, לימודים, ועוד סוגי הוצאות, שהאישה הייתה מורגלת להוציא בעת חייהם המשותפים של בני הזוג כידועים בציבור.

מזונות לתקופת החיים המשותפת

הפסיקה קובעת, שאישה שנחשבת ידועה בציבור, זכאית למזונותיה לתקופה בה חיים הצדדים יחדיו. כלומר בתקופה זו על הגבר לשאת במזונות בת זוגו הידועה בציבור, וזאת מכוח הסכם מכללא ביניהם. למה הכוונה הסכם מכללא? מסיקים מן הכלל, לפי ההיגיון הכללי, לפי השכל הישר. כלומר, אנו מסיקים באופן הגיוני מתוך התנהגות הצדדים ומהתנהלותם בקשר- על טיבו של הקשר.

כמו כן, ניתן להוכיח מערכת יחסים של ידועים בציבור באמצעות ראיות ועדים, שיאששו את עובדת קיום חיים משותפים על כל המשתמע מכך.

המשמעות היא, שהפסיקה רואה בעצם קיום החיים המשותפים יצירת ערבות הדדית בין שני בני הזוג. במקרה זה משווה הפסיקה את מעמד ידועים בציבור למעמד אנשים נשואים, כיוון שההיגיון מכתיב, כי אישה שחיה חיי שיתוף מלאים עם גבר, ומילאה חובותיה כבת זוגו, זכאית לקבל גם את זכויותיה בקשר המשותף – בדיוק כפי שמתייחס החוק אל אישה נשואה.

מזונות לתקופה שלאחר הפירוד

סוגיית מזונות בעניין התקופה שלאחר הפירוד היא כבר סוגיה סבוכה ומורכבת יותר. הניסיון מוכיח, כי ניתן לקבל מזונות, אך זה קשה הרבה יותר בהשוואה לתשלום מזונות תקופת החיים המשותפת של הידועים בציבור.

בעבר כדי שידועה בציבור תוכל לקבל מזונות לאחר הפירוד היה צורך להוכיח קיום של הסכם מפורש בין הצדדים, בו מצוינת התחייבות הגבר לשאת במזונות האישה גם לאחר הפרידה. כיום, חל שינוי בפסיקה והמערכת המשפטית מאפשרת מצב של תשלום "מזונות שיקום". מזונות שיקום אלו הם מזונות המשולמים לאחר הפירוד למשך זמן מוגבל בתשלומים בתדירות זו או אחרת ו/או בתשלום חד פעמי. מזונות שיקום מבוססים על עקרון תום הלב ועל הסכם מכללא, שמלמד על התנהלות בני הזוג בקשר וסוג היחסים. הפסיקה מתייחסת לכך שיש לאפשר לאישה הידועה בציבור תקופת זמן סבירה להליכי הפירוד בכל הקשור לתמיכה הכלכלית.

מזונות ידועה בציבור במקרה פטירת בן הזוג

אם בנושא הפרידה ראינו שקיים הבדל בין מעמדה של ידועה בציבור לעומת מעמדה של אישה גרושה, הרי שבמקרה של פטירת בן הזוג במהלך תקופת חייהם המשותפת כידועים בציבור, זכאית הידועה בציבור לקבלת מזונות מתוך עיזבון בן הזוג הנפטר.

מעבר לכך, זכאית ידועה בציבור גם לפיצויי נזיקין אם בן זוגה נפטר בנסיבות כאלה, המזכות בפיצויים, אם היא תוכר כתלויה בבן הזוג על פי פקודת הנזיקין. מדובר במקרי מוות כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה, פטירה במהלך שירות צבאי או מילואים.

לסיכום, ניתן לומר כי ידועים בציבור אמנם חיים באופן זהה לחייהם של זוגות נשואים, אבל המערכת המשפטית עדיין לא רואה בהם באופן מוחלט כבעלי זכויות מלאות כמו זוגות נשואים. אמת היא, שבסוגיות רבות הם זוכים לאותן הטבות, אך לא באופן גורף, ובכל זאת קיים עדיין הבדל בעיני מערכת המשפט.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני