אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש שנצבר לפני הנישואיןחלוקת רכוש בגירושין שנצבר לפני הנישואין

בקרב עורכי דין לענייני משפחה ישנה אמרה הגורסת, כי אדם איננו מתגרש מאותו אדם אליו הוא נישא; הרי אחרת לא היו נישאים מלכתחילה. ענייני חלוקת רכוש בגירושין הם עניינים טעונים מאוד מבחינה רגשית, ויכולים להעלות הרבה מאוד רגשות שליליים אצל בני הזוג ולהיות מלווים במתחים. נוסף על כל אלה, הרי שישנן הרבה סוגיות ממוניות אשר בני הזוג לא נתנו לגביהן את הדעת אשר לפתע צריך להסדיר.

עיקר הספק איננו באשר לרכוש שנצבר במשותף במהלך החיים המשותפים כבני זוג (ידועים בציבור ונשואים). במקרים אלה מוחלת "הלכת השיתוף", הקובעת כי כל הרכוש שנצבר הוא בשותפות מלאה בין בני הזוג וחלקו של כל אחד מבני הזוג ברכוש הזה שווה. הבעיה מתעוררת במה שנוגע אל רכוש שהיה של בני הזוג לפני הנישואין. אם בעבר ההלכה השלטת קבעה, כי רכוש של מי מבני הזוג שהיה שלה או שלו לפני הנישואין נשאר שלה או שלו במקרה של גירושין, הרי שהיום ההלכה הזאת כבר איננה ודאית, ובית המשפט מחיל כללים שונים, באמצעותם הוא קובע, כי אפילו רכוש שהיה למי מבני הזוג לפני הנישואין – צריך להתחלק בין בני הזוג באופן שווה מתוקף השיתוף.

חלוקת רכוש בגירושין – הלכת השיתוף, כוונת השיתוף

הלכת השיתוף קובעת, כי הרכוש אשר נצבר על ידי בני הזוג במהלך שנות נישואיהם יחולק ביחס שווה בין בני הזוג. התפיסה גורסת, כי למעשה במהלך חיי הנישואין ישנו שיתוף של המאמץ, כך שכל מה שבני הזוג עושים הוא מאמץ משותף, ולכן גם הרכוש שצוברים בני הזוג במהלך הנישואין הוא תוצר של השיתוף. לכן, בעת פירוק השיתוף, כל שותף צריך לקבל חלק שווה מהשותפות.

כאמור, בתחילה ההלכה הנהוגה היתה כזאת אשר אפשרה לכל אחד מבני הזוג לשמור על הרכוש שהיה שלו בטרם הנישואין. כך למשל, אם דירה מסוימת היתה בבעלות האישה לפני הנישואין, ואף אם במהלך הנישואין התגוררו בני הזוג בדירתה, הרי שאין היא הופכת להיות דירה משותפת של בני הזוג, אלא היא היתה נשארת רכושה של האישה. כאמור, במשך השנים נשחקה הלכה זאת, וכיום ישנם מבחנים שונים אשר בית המשפט מפעיל כדי לקבוע אם היתה "כוונת שיתוף" בנכסים מסוימים, אשר הופכים את הנכסים – כאלה אשר היו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין – לרכוש משותף, אשר יש לחלק אותו באופן שווה בין בני הזוג.

במקור, הלכת השיתוף דרשה "אורח חיים תקין" ו"מאמץ משותף" כדי לחלק את הרכוש באופן שווה. כיום, עיקר הדרישה של בית המשפט בהקשר זה היא כוונת השיתוף – כי נכסים מסוימים נרכשו ונרשמו על שם אחד מבני הזוג וכו', מתוך מאמץ משותף ובכוונה לשתף את הנכס. כך למשל, בפס"ד הדרי החיל בית המשפט את הלכת השיתוף על דירה שהבעל רכש לפני הנישואין. בבית המשפט הציגה האישה ראיות, כי העבירה לידי הבעל את כל חסכונותיה כדי שירכוש את הדירה, והובאה עדות של עו"ד אשר העיד כי כוונת הצדדים היתה לרכוש דירה משותפת, וכי הרישום היה על שם הבעל בלבד מסיבות טכניות בלבד.

לאחר מכן, הורחבה הלכת הדרי לעיל, ובית המשפט קבע במקרים רבים, כי בחלוף הרבה שנות נישואין כלל הרכוש הופך להיות רכוש משותף ויש לחלקו בהתאם, ללא קשר למי ש"הביא" את הרכוש אל הנישואין.

חלוקת רכוש בגירושין – הסכם ממון

בני זוג יכולים להסכים במידה מסוימת על חלוקת הרכוש בצורה שונה על ידי עריכת הסכם ממון טרם הנישואין. הסכם זה יחול על הרכוש שהיה לכל אחד מבני הזוג טרם הנישואין (ולא יעקוף את הלכת השיתוף, לצורך העניין, ברכוש שנצבר לאחר מכן), אולם יאפשר לבני הזוג לשמור את זכויותיהם ברכוש שהיה להם לפני הנישואין. יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם בית המשפט יבטל חלקים מהסכם הממון, ככל שהם נוגדים את דיני החוזים או סותרים את תקנת הציבור וכו'.

חלוקת רכוש בגירושין, הסכם ממון ומרוץ הסמכויות

קשה לכתוב על גירושין בישראל מבלי להזכיר את מרוץ הסמכויות. ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל נתונים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני, אולם ענייני רכוש ואחרים הקשורים בגירושין (כמו גם ראיית הילדים, משמורת ועוד) נמצאים בסמכות מקבילה של שתי הערכאות. בית הדין הרבני מוסמך לדון בעניינים כאלה, אם "נכרכו" בכריכה כנה לתביעת גירושין (ומתוקף הסכמת בני הזוג), ועניינים אלה מצויים גם בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה.

כיוון ששתי הערכאות דנות על פי סדרי דין ובמידה רבה דינים שונים (ישנן מגבלות על כך, אולם בית דין רבני מחיל את ההלכה היהודית האורתודוכסית להכרעה בסכסוכים, ואילו בית המשפט האזרחי מחיל את כללי המשפט הישראלי החילוני), התוצאה בין הערכאות יכולה להיות שונה. הדבר יוצר מרוץ בו כל צד מנסה להקדים את השני, ולהגיש את התביעה כולה בפורום שעדיף לו.

קיומו של הסכם ממון יכול למנוע את הצורך לפנות בעניינים אלה לבית משפט כלשהו, אלא כדי לאשר את ההסכמה ולתת לה תוקף של פסק דין על ידי הערכאה המוסמכת – ואז החלוקה תהיה על פי רצון בני הזוג. חשוב בעניין זה לפנות אל עו"ד, אשר יבטיח כי הסכם הממון שלכם יהיה בתוקף. לרוביש צורך לאשר את ההסכם בבית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני כדי שיהיה לו תוקף.

חלוקת רכוש בגירושין - הלכת השיתוף, כוונת השיתוף

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

גם מי שרוצה כבר את החופש שלו, ומוכן להתנתק רגשית ופיזית מבן זוגו שלו, יודע היטב שחשוב לא פחות לעבוד על חלוקת רכוש בגירושין. שלב זה משמעותי שבעתיים כאשר מעורבים ילדים – והרכוש נחוץ גם לצורך פרנסה וגידול שלהם. כדי לחלק את המשאבים נכון מומלץ לעשות זאת בעזרת עורך דין. וזאת, משום שהוא ימנע עבורכם הפסדים משמעותיים. כדי להתנהל כראוי בהליך מאתגר זה, מוזמנים לפנות אל עורך דין נתנאל ירימי. מומחה זה צבר ניסיון רב בחלוקת נכסים בזמן גירושין והוא יוכל לייעץ לכם כיצד לעשות זאת נכון מבלי להינזק.

מה חשוב לדעת על חלוקת רכוש בגירושין?

 • בדיוק בשביל מקרים אלה מיועד הסכם ממון; הסכם שמסדיר את כל חלוקת הרכוש ביניכם מבעוד מועד. במילים אחרות, זהו המצב האידאלי שמונע מריבות ועיכובים שונים. כמו כן, נדגיש כי על ההסכם להיות מאושר בבית המשפט כדי שיהיה תקף.
 • מה לא נופל תחת ההגדרה של רכוש משותף? רכוש שנצבר על ידכם לפני הנישואים כמו גם רכוש וכספים שאחד מבני הזוג קיבלו במתנה או בירושה. במילים אחרות, אין חובה לחלוק בירושה שקיבלתם מההורים והיא איננה נחשבת במניין הנכסים – כולל נכסים שהיו על שמכם לפני הנישואים.
 • חובות שצברתם יחולקו ביניכם לפי החוק, בייחוד אם האחריות שלכם היא משותפת למשק הבית ולכל החלטה שלכם. מה שלא יחולק הוא חוב שנצבר ללא ידיעת בן הזוג השני וללא שיתופו והסכמתו כמו הימורים ועבירות פליליות.
 • כושר ההשתכרות שלכם עלול להשפיע על חלוקת הרכוש והמשאבים המשותפים, בהתחשב במצבכם, בשאלת הילדים ומי משמורן עיקרי וכן הלאה. היבט זה יכול לשנות את התמונה ולגרום לכך שתקבלו יותר או פחות ממה שחשבתם.

מחלקים בצורה הוגנת

אין טעם להוסיף צער וכאב על הרגשות הקשים בתהליך הפרידה, ולכן עדיף להגיע למצב של חלוקת רכוש בגירושין הוגנת ומוסכמת מראש. יותר מדי סכסוכי רכוש נמשכים שנים רבות בגלל אי הסכמה ומחלוקות משמעותיות, ולכן עורך דין נתנאל ירימי ישמח לעזור לכם לקצר את הסבל – ולהגיע למטרה ביעילות ובאופן הוגן.

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

חלוקת רכוש בגירושין – יכול להוות מקור לסכסוך בין בני הזוג

מלבד ענייני הילדים, אין כל ספק כי חלוקת רכוש בגירושין נחשבת לסוגיה מורכבת וכואבת, המסוגלת להעלות כמעט כל זוג מתגרש על בריקדות משפטיות ולגרום להם לפצוח בהליכים ארוכים, יקרים ומסובכים האחד מול השנייה. אגב, במקרים רבים, עניין חלוקת הרכוש מהווה תירוץ תקף וזמין לשחרור האמוציות שנצברו, אבל, בואו נתייחס אליו כרגע כעניין אמיתי לכל דבר ולא כתירוץ. במסגרת הליכי הגירושין, אמורה להתבצע חלוקת הרכוש בין בני הזוג המתגרשים, ומטבע הדברים, לצעד זה ישנן לא מעט השלכות מרחיקות-לכת על כל אחד משני הצדדים. משכך, הוא עלול להוות מקור לסכסוך בין הצדדים ואף עלול לעכב את הליכי הגירושין באופן ניכר. למענה מקצועי בנושא, צרו קר עם משרד נתנאל ירימי – עורך דין.

 

חלוקת רכוש בגירושין – מה אומר החוק הישראלי?

החוק הישראלי קובע כי במקרה של גירושין, יבוצע איזון המשאבים בין שני הצדדים והרכוש יחולק באופן שווה בין שניהם. לעניין חלוקת רכוש בגירושין, מבחין החוק בין הרכוש המשותף, שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג (הנכלל בהליך איזון המשאבים) לבין הרכוש שאינו משותף להם (כדוגמת רכוש שנצבר לפני הנישואין, או ירושה שניתנה לאחד הצדדים). אמנם, על פניו, נראה כי המדובר במצב ברור למדי, אולם, למעשה, המדובר בסוגיה סבוכה. מכיוון שבמקרים מסוימים, גם רכוש שבהגדרתו הבסיסית אינו נחשב ל"רכוש משותף", עשוי להיכלל בהליך איזון המשאבים (למשל, במקרים בהם ניתן להוכיח שהייתה כוונה לשיתוף הצד השני ברכוש, כדוגמת דירה שהיא בבעלותו של אחד מבני הזוג עוד מלפני הנישואין, אבל כל חייהם המשותפים התנהלו בה). במקרה כזה, יכול להיווצר מצב שבו דירה כזו תיחשב לרכוש המשותף לזוג, מה שיקנה לצד שאינו הבעלים שלה זכויות מסוימות בה. כך, שניתן להבין כי חלוקת רכוש בגירושין אינה כה קלה או משתמעת מאליה, כפי שניתן לחשוב בטעות.

 

מה ששלי – שלי, מה ששלך – גם שלי?

חלוקת רכוש בגירושין עשויה לעורר לא מעט מחלוקות בין בני הזוג, כמו גם להוות סוגיה שאינה נתונה להחלטה חדה, חלקה וחד משמעית. משרד נתנאל ירימי – עורך דין מתמחה בהליכי הגירושין השונים והליכים הנלווים להם. מאות לקוחות מרוצים כבר יצאו לדרך חדשה, לאחר שהמשרד טיפל במקרה שלהם. אנחנו נמצאים כאן עבורכם ועומדים לרשותכם בכל שאלה או בקשה!

 

מידע נוסף בנושא

חלוקת רכוש בעת גירושין

בסיפורים הקשים שאנחנו שומעים על גירושין מככבים לא פעם ענייני רכוש שאינם מובנים למי שמביט בהם מהצד. חלוקת רכוש בעת גירושין נראית לכאורה קלה, אבל מתברר שהיא טעונה לא פחות מחלוקת משמורת על ילדים. עו"ד נתנאל ירימי מייצג בתיקים כאלה אנשים שיש להם הסכם ממון שמקל על החלוקה וגם כאלה שמתקשים בכך ללא הסכם חתום מראש. בכל מקרה, הגישה המפשרת והמגשרת אמורה להועיל לכם ולקצר את התהליך ללא קושי.

למה חלוקת רכוש בעת גירושין טעונה כל כך?

 • אנשים נוהגים לייחס משמעות רגשית או סמלית לחפצים, ובכך הופכים אותם לסלע מחלוקת מיותר. במקרים קשים במיוחד הדרך הטובה ביותר להתחלק ברכוש היא לעבור מהפך שמשחרר אתכם מההתקשרות הרגשית לחפצים. במקרים כאלה תגלו שהרבה יותר קל ללכת לקראת בני הזוג ובכך לקצר את הגירושין ולחסוך עלויות של דיונים בבית המשפט.
 • במקרים שבהם לרכוש יש הרבה יותר ערך כספי מאשר סנטימנטלי, ולא ערכתם הסכם ממון לפני החתונה, יש לבית המשפט הרבה מה לומר על חלוקה שוויונית של רכוש לעומת חלוקה של רכוש שכל אחד מכם השקיעו בו בצורה בלעדית. אם לא תיעזרו בעורכי הדין שלכם בצורה קונסטרוקטיבית כדי להתפשר היכן שאפשר, אתם עלולים לגלות שהפסדתם בבית המשפט גם כאשר הטיעונים שלכם צודקים. החוק מפורש מאוד בכל הקשור לחזקת השיתוף של רכוש משותף ואתם עלולים להפסיד הכל.
 • לפני שאתם מתחילים לחלק רכוש ערכו רשימה מפורטת של כל נכס או חשבון שיש לכם. רצוי להגיע מוכנים לקראת הגישור והדיונים על ניסוח הסכם גירושין משותף. זוהי הדרך הטובה ביותר להציל את הכספים שלכם מתשלומים מיותרים בהליכים ממושכים לשווא.

להגן על האינטרסים שלכם

גישור ופשרות הם תמיד דרך מועדפת בזמן מחלוקת על חלוקת רכוש בעת גירושין. עם זאת, יש מקרים שבהם עליכם להגן על האינטרסים שלכם כאשר זה מוצדק. עורך הדין נתנאל ירימי מייצג אתכם בהליכים כאלה מבלי לוותר על מה שמגיע לכם, ובצדק. כשהחוק עומד לצדכם עליכם לקבל מה שתוכלו ולוותר על מה שבאמת אינו חשוב ועקרוני כל כך, למען שלום בית וגירושין שקטים.

 

חלוקת רכוש בהליך גירושין

החוק הישראלי ברור מאוד בנוגע לרכוש המשותף של בני זוג בזמן גירושין. חלוקת רכוש בהליך גירושין דורש אם כך ידע מדוקדק והרבה ניסיון בתחום. נדרשת הבנה ואמפתיה לבני זוג שלפעמים הרכוש המשותף הוא כל מה שנותר להם. משום כך המחלוקת עליו מסמלת הרבה יותר מאשר חפצים שהם חושקים בהם. את זה עו"ד נתנאל ירימי יכול להבין על סמך ניסיונו והבנת הטבע האנושי, ולכן הוא מנהל תיקי גירושים ברגישות המתבקשת כדי להבטיח את התוצאות הרצויות ללקוחותיו.

מה חשוב לדעת על חלוקת רכוש בהליך גירושין?

 • רכוש שצברתם לפני הנישואים וירושות שקיבלתם במהלך הנישואים נחשבים לרכוש שלכם בלבד. רכוש שנצבר במהלך הנישואים ביחד נחשב לרכוש משותף. המריבות והוויכוחים על רכוש כזה יכולים לנבוע לא מהחוק אלא מהרצון של מישהו מבני הזוג לנכס אותו לעצמו וכאשר בן הזוג השני אינו מוכן לכך, מסיבות שונות. לכאן נכנס מרכיב הגישור ויכולת ההבנה של עורכי הדין שלכם. אם יוכלו להוביל אתכם לקראת גישור והתפשרות שאינה פוגעת באינטרסים הכספיים שלכם.
 • לא רצוי לתת לענייני רכוש להפריע לכם בדרך לגט. אם אפשר לנהל את הליך קבלת הגט לחוד ואת ענייני חלוקת הרכוש לחוד זה תמיד עדיף. ברגע שיוצאים לחופשי ומתחילים בחיים חדשים אתם עשויים גם לגלות שפחות חשוב לכם להתעקש על חפצים. היוצא מהכלל הוא כמובן כסף ורכוש שיש להם ערך כספי רב, ולכן אפשר לנהל זאת אחר כך לאחר ייעוץ של עורך הדין שלכם.
 • בעבר היה נהוג שנשים מקבלות יותר, והיום אנחנו רואים שיש יותר ויותר גברים שאינם מוכנים לוותר על זכויותיהם בנכס המשותף ובכספים שמגיעים להם. זה עשוי להפוך לשדה קרב בעייתי אם לא יודעים לנהל את ההליך בתבונה ובמתינות.

ניהול תיק גירושין וחלוקת רכוש

ניהול תיק גירושין יכול להתנהל בנפרד מענייני חלוקת רכוש בהליך גירושין. עורכי דין טובים יוכלו לייעץ לכם בנושא זה מבלי שתאבדו את הזכויות שלכם ואת מה שמגיע לכם. עורך דין נתנאל ירימי מנהל על סמך ניסיונו והידע שלו תיקי גירושין רבים בעלי סוגיות מורכבות של חלוקת רכוש, לשביעות רצון לקוחותיו.

 

חלוקת רכוש משותף גירושין

בכל הליך גירושין יש צדדים שקשורים לכסף ולרכוש שיש להתייחס אליהם. חלוקת רכוש משותף גירושין היא לא קלה במיוחד משום שמדובר בחיים שלמים שצברתם יחד. אם אתם מתגרשים ואתם רוצים לעשות את זה בצורה נכונה, יש להתייעץ עם עורך דין כמו נתנאל ירימי, שיש לו את כל הידע וההיכרות עם ההיבטים הפיננסיים של כל הליך גירושין. אם יש צורך בעבודה רבה על רשימת הנכסים שלכם יש לפעמים צורך באנשי מקצוע נוספים, אבל בדרך כלל תוכלו להתמודד עם זה בעצמכם.

מה צריך לדעת על חלוקת רכוש משותף גירושין הוגנים?

 • לפי חוק, רכוש משותף נפרד מרכוש שצברתם לפני הנישואין, אבל יש לקחת בחשבון השלכות גם לעתיד. לדוגמה, אם יש לכם דירות ונכסים שצברתם לפני הנישואין, אתם מחלקים אותם ביניכם כפי שהגעתם לנישואין. אם יש רכוש משותף שיהיו לכם ממנו הכנסות עתידיות יש להתחשב בכך בזמן החלוקה.
 • רצוי להיות במצב שבו את הרכוש המשותף מחלקים לפי הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין. אם לא חתמתם על הסכם ממון יש להתחיל בדיונים על כך ורצוי מאוד להגיע לזה בהסכמה. אם נחוץ גישור בגלל חלוקת הרכוש העדיפו אותו על פני קרבות בבית המשפט ובבית הדין הרבני, כדי שלא תצטרכו לחלק לפי הכרעה שלא תשרת את האינטרסים שלכם.
 • במקרים של מחלוקת שאינה ניתנת לגישור לא תהיה ברירה אלא לדון בכך בבית המשפט, שגם הוא ינסה לרדת למקור הבעיה ולגשר ביניכם עד הסיכום. זה עלול להפוך לאי נעימות גדולה משום שיצטרכו לדון בכל הפרטים האינטימיים שקשורים לכך וזה יעמיד אתכם במצב לא נוח. זו סיבה נוספת להשתדל להגיע לגישור ולהסכמה משותפת.

להתחלק ברכוש כצעד הכרחי לפרידה

לפעמים, רכוש משותף הופך למכשלה שמעכבת אתכם בדרך לגירושין, ולפעמים אפשר לגלות כמה קל לחלק אותו ללא בעיה מיוחדת. כל מה שנחוץ הוא חלוקת רכוש משותף גירושין בהסכמה ומתוך גישור. עורך דין נתנאל ירימי דוגל בגישה שמביאה אתכם כמה שיותר מהר וקל אל הגט. אין סיבה להיתקע בשלב הזה והרבה יותר פשוט לעשות את החלוקה בצורה נכונה ומכובדת מבלי להיקלע למהמורות רגשיות שונות.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני