אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

התרת נישואין בנות זוג

בנות זוג שנישאו בארצות הברית מעוניינות להתגרש בישראל

התרת נישואין בנות זוגפסק-דין בתיק תמ"ש 56248-10-12 – בנות הזוג היו מעוניינות להתיר את הנישואין, אולם אינן יכולות לעשות זאת במדינת קונטיקט, שם נישאו, מכיוון שאינן חיות שם אלא מנהלות את חייהן בישראל. בישראל לא נרשמו במשרד הפנים כנשואות, אלא נותרו תחת התיוג "רווקות" בתעודת הזהות.

היועץ המשפטי הציע שהן תירשמנה כנשואות ואז תהיה אפשרות להתיר את הנישואין, או לחילופין אינו מתנגד לנתינת פסק דין הצהרתי אשר יקבע כי אינן נשואות. הנתבעת סירבה להירשם ברישום האוכלוסין מכיוון שהיא חששה שלאחר שתירשם לא ניתן להבטיח שתהיה אפשרות להתיר את הנישואין, והסכימה להצעת היועץ המשפטי למתן פסק דין הצהרתי המעיד על כך שהן אינן נשואות. התובעת ביקשה מבית המשפט צו המתיר לה לרשום את הצדדים כנשואות במשרד הפנים מבלי צורך בנוכחות הנתבעת או בחתימתה.

השאלות העקרוניות העומדות בפני בית המשפט במקרה זה היו – איזו ערכאה מוסמכת להתיר נישואין של זוג חד מיני, והשאלה השנייה – האם מוסמך בית המשפט להתיר נישואין שאינם מוכרים במדינת ישראל.

מבית הדין הרבני מופקעת הסמכות לטפל במקרה זה מכיוון שאין הוא מכיר כלל בתוקפם של נישואין חד מיניים, ולכן גם לא יתיר אותם. לכן נתונה הסמכות בידי בית המשפט לענייני משפחה.

בבית המשפט הופיעו תקדימים הנוגעים להכרה בנישואים אזרחיים, נישואים שלא נערכו בישראל, ואף נישואים של בני אותו המין. בית המשפט הורה לרשום ברישום הנישואין בני זוג מאותו המין על סמך תעודת נישואין שהוצגה, שנכתבה מחוץ לישראל (בבג"ץ 3045/05 יוסי בן ארי ואח' נ' מנהל האוכלוסין במשרד הפנים) מבלי לנקוט בעמדה המכירה בנישואין שכאלה. בית המשפט נמנע מלהכריע באופן מהותי בשאלת תוקפם של נישואין אזרחיים בישראל , ושאלת מי שאינם כשירים להינשא בישראל, בה נוהג הדין הדתי – כמו למשל בני אותו המין, או בני דתות שונות, ומסתפק בהכרעה נקודתית של תיקים ספציפיים. כל עוד לא מוסדר בחקיקה מעמדם של זוגות חד-מיניים במסגרת דיני המשפחה מתקשה בית המשפט לתת תוקף לנישואין שכאלה.

סיכום: בית המשפט קבע כי מאחר ואין בנות הזוג לשעבר רשומות כנשואות במרשם האוכלוסין, תהיה התרת נישואיהן מעשה מהותי ולא פורמלי-טכני בלבד, והתרת הנישואין תהווה הכרה בהם.

מאחר ואין בית המשפט בישראל מכיר בתוקף הנישואין של זוגות חד מיניים, אין הוא יכול להתירם. מאידך, זקוקות בנות הזוג לביטוי משפטי לפרידתן ולכן, על מתנת לספק מענה לבעיה, הוציא בית המשפט פסק דין הצהרתי על פיו הנתבעת והתובעת אינן נשואות זו לזו.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני