אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=633

הלשכה לסטטיסטיקה שהוקמה עם קום המדינה, מופקדת על עריכת פעולות סטטיסטיות ופרסום תוצאותיהן על האוכלוסייה ובנוגע לפעילותה. בקישור זה תוכלו למצוא פרסום נתונים סטטיסטיים בנוגע לגירושין במדינת ישראל. מקור הנתונים שנאספו בארץ בנוגע לגירושין הוא מרשם האוכלוסין וכן בתי הדין הרבנים, המנפיקים את תעודות הנישואים והגירושין. הנתונים על נישואים בכל השנים אינם כוללים נישואים שנערכו בחו"ל או נישואים אלטרנטיביים (שאינם ברבנות).

באתר ניתן למצוא לוחות נתונים בעבור: 

  • גיל הגירושין הממוצע והחציוני
  • מספר המתחתנים והמתגרשים משנת 1955 ועד 2009, בכל שנה ועל פי דת
  • נישואים וגירושין לפי מחוז מגורים ודת
  • זוגות יהודים שנישאו בישראל והתגרשו, לפי שנת הנישואים ומשך והנישואים
  • מתגרשים לפי גיל, מין ודת
  • שיעורי גירושין לפי דת
  • תנועה טבעית: נישואין וגירושין, 2007-2002
קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני