אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

גט בכפיה

על גירושין בישראל –גט בכפיה

החוק בישראל קובע, כי ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל נדונים ברבנות על פי ההלכה היהודית. יש לכך הרבה השלכות על חייהם של היהודים החיים בישראל, אשר בין אם הם רואים בעצמם יהודים אורתודוכסים ובין אם לאו, הם כפופים, על פי חוק, לקביעות בית הדין הרבני. מעבר לכך, הרי שנישואין בישראל לא יכולים להסתיים בהחלטה משותפת של בני הזוג על סיום הנישואין ויש צורך להראות עילה על פי ההלכה היהודית לגירושין. אחד הקשיים הגדולים ביותר שמייצר מצב זה הוא היעדר השוויון בין הגבר לאישה על פי ההלכה היהודית. כך למשל, גבר יכול להתגרש מאשתו בקלות, בעוד שהאישה צריכה לקבל גט מהגבר על מנת להתגרש; ומה קורה כאשר הגבר מסרב לתת גט?

נישואין וגירושין בישראל

אחד הסממנים המובהקים של עירוב הדת במדינה בישראל הוא חוק שיפוט בתי דין רבניים, תשכ"ג – 1953. החוק הזה קובע את סמכותם הבלעדית של בתי הדין הרבניים בישראל בענייני מעמד אישי של יהודים בישראל. חוק זה קובע, למעשה, כי הערכאה היחידה שמוסמכת להחליט בעניין נישואין וגירושין של יהודים בישראל היא בית הדין הרבני. ענייני גירושין ונישואין משמעם החלטה על נישואין ועל גירושין. בנושאים הנלווים לגירושין, כמו למשל מזונות, משמורת ילדים וכיוצא באלו, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות מקבילהלבית הדין הרבני. מובן כי בית הדין הרבני מכריע על פי דיני ההלכה כפי שהם מקובלים על ידי האורתודוכסיה – שהיא המפעילה את בתי הדין הרבניים. משמעות הדבר היא, כי כל מי שרשום בישראל כיהודי, בין אם המדובר באדם חילוני ובין אם מדובר ביהודי רפורמי, קונסרבטיבי וכל זרם אחר, כפוף להלכה האורתודוכסית במה שנוגע לנישואין וגירושין.

החלטה על גירושין בישראל

היהדות, על פי ההלכה, רואה ערך בהקמת משפחה וחשיבות בניסיון להגן על המשפחה ולשמור עליה. לכן, לא בכל מקרה ניתן להורות על גירושין ופירוק המשפחה. על מנת להתגרש יש צורך לקבל פסק דין של בית הדין הרבני המורה על גירושין. גם כאשר הצדדים מגיעים להסכם גירושין, עוד יש צורך לפנות אל בית הדין הרבני, אשר בדרך כלל לא יתערב בהסכם שבין בני הזוג ויורה על גירושין. על פי ההלכה, על מנת להתגרש יש צורך להעלות עילות הלכתיות לגירושין ויש להוכיחן בבית הדין הרבני. עם זאת, לא ניתן לחייב גבר לתת גט לאישה.

הוראה על גט בניגוד לרצונו של הבעל – גט בכפייה

כאשר בית הדין מגיע למסקנה, כי יש להורות על גירושין, על הצדדים לכבד את בקשתו, אולם לא ניתן לתת תוקף לגירושין ללא גט במקרים מסוימים. כיוון שעל פי דין תורה ניתן לגרש אישה בעל-כורחה אבל לא ניתן לעשות זאת לגבר, אין מנוס אלא לנקוט באמצעי כפייה שונים כנגד הבעל כדי להביא אותו להסכמה לגט.

אמצעים שניתן לנקוט נגד בעל סרבן

האמצעים העומדים לרשות בית הדין הרבני כדי לחייב גבר לתת גט לאשתו מגוונים ויכולים להיות קשים למדי. בית הדין הרבני מוסמך להטיל סנקציות שונות, הכוללות צו איסור יציאה מן הארץ, שלילת רישיון נהיגה, החרמת כרטיסי אשראי ובמקרים קיצוניים במיוחד אף מאסר. כל אלה נועדו לגרום לבעל לתת גט לאשתו.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני