אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

בן מרדן והפגיעה במזונות

על פי הדת היהודית מחובתו של כל אב יהודי לשאת במזונות ילדיו. מדובר בחובה המוטלת על האב ואינה תלויה בדבר. אין זה משנה אם האב והאם היו נשואים, אם האב היה מעוניין בהבאת הילד לעולם, אם הוא מכיר בילד אם לאו, אם הוא בקשיים כלכליים וכד' – בכל מקרה עליו לשאת בנטל המזונות של ילדיו.

האם אכן "בכל מקרה"? מסתבר שלא בדיוק…. קיים מצב בו הילד מתנהג כלפי האב באופן שמוגדר על פי דיני משפחה כ" בן מרדן ". במצב זה יתכנו שינויים בנוגע לתשלום המזונות שהאב חייב לשלם, וזאת בהתאם להחלטת הערכאה המשפטית.

מהו בן מרדן או התנהגות מרדנית ?

התנהגות מרדנית או הגדרה של בן מרדן מתייחסות למצב בו קטין נוהג באביו שלא כשורה. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בהתנהגות מכל סוג שיש בה יחס עויין מנוכר ומחפיר כלפי האב. הצורה השכיחה והעיקרית הנה נתק וסירוב לקיים קשר עם האבזה מתבטא באי רצון מוחלט לקיים את הנחיות בית המשפט או בית הדין לעניין זכויות ביקור והסדרי ראיה. כמו כן, ישנם מצבים בהם הערכאה המשפטית קובעת, כי על הילד הקטין לחיות בחזקת האב -אך הילד מסרב למלא את הפסיקה.

כאשר הילד הקטין מגלה התנהגות מרדנית שכזו כלפי האב, ומסרב לשמור עימו על קשר, קרוב לוודאי שהוא יוגדר על פי דיני המשפחה כ" בן מורד " או " בן מרדן ". להגדרה זו יש השלכות משמעותיות לגבי חובתו של האב לתשלום מזונותיו של אותו ילד. יש לציין, כי למרות, שהביטוי מתייחס אל "בן", הרי שהכוונה לבן או לבת, ללא כל הבדל.

בן מורד – הכרזה קשה!

כאשר מתקיים מצב בו הילד הקטין מגלה התנהגות מרדנית, נדרשת הכרזה עליו ע"י בית המשפט או בית הדין כעל בן מורד. הכרזה זו אינה פשוטה כלל ועיקר והיא מאד חשובה. הסיבה לכך היא, שבמידה וערכאה משפטית מכריזה הכרזה כזו, יכול האב לבקש מבית המשפט או בית הדין ביטול של דמי מזונות ילדים, שהוא מחויב לשלם עבור אותו בן מרדן. לאחר הכרזה על בן מורד – כלכלתו של אותו קטין תיפול על ההורה האחר המחזיק בו. זאת כמובן, במידה וההורה המחזיק בו מסוגל לפרנסו ללא סיוע של מזונות ילדים. דיני משפחה מאפשרים לצמצם את חובת המזונות, או לבטלה כליל, כאשר מדובר בהכרזה על בן מורד.

בשל רגישות ומורכבות הנושא, בתי המשפט או בתי הדין מכריזים על ילד כ" בן מורד " רק במצבים ברורים וקיצוניים, שאין עליהם עוררין או ספקות. בן מרדן יוכרז ככזה, רק כאשר יוכח מעל לכל ספק כי התנהגותו כלפי האב כוללת ניכור חמור, נתק וסירוב לקשר, הכפשות ופגיעה מילולית גסה ומעליבה. כמו כן, בית המשפט נעזר בשירותי פקידי סעד, כדי לחקור ולהגיע לשורש הסיבה, שבעטייה מתנהג הילד התנהגות מרדנית. אבחונים פסיכולוגיים וסוציאליים מאפשרים לרוב לדעת, מה גרם לנתק בין האב לילד, ואיך ניתן להחזיר את היחסים לדרך היישר.

בן מורד או אב מורד?….

אחת הסיבות שבגללן בתי הדין ובתי המשפט בודקים לעומק את הקרקע שהביאה להתנהגות המרדנית של הבן, נעוצה בעובדה כי קיימים מקרים בהם הסיבה למרדנות היא התנהגות שאינה ראויה דווקא מצד האב. כלומר, האב הוא זה שיוצר את הקרע עם הילד, וגורם לו להתנהג באופן מרדני. כמובן שבמקרים אלו, הערכאות המשפטיות לא יכריזו על הילד " בן מורד ", וימשיכו לחייב את האב בתשלום המזונות לילד.

בן מורד – מה יהיה על המזונות?

כאמור, במידה ובית המשפט או בית הדין ימצא לנכון להכריז על הקטין כ"בן מורד", זכאי האב לבקש לבטל את חובתו בתשלום מזונות לאותו ילד או לפחות להקטינה. בתי המשפט ובתי הדין נמנעים ככל שניתן מביטול או הפחתת מזונות של ילד, המסרב להיות בקשר עם אביו. העובדה, כי מדובר בסה"כ בילד, שעדיין לא בשל מספיק לקבל החלטות בתבונה, גורמת לבית המשפט לשקול היטב את החלטתו בטרם הכרזה על בן כמורד, מחשש כי הכרזה שכזו תוביל לקרע גדול יותר בין הבן לאב.

בתי המשפט ובתי הדין בוחנים גם את התנהגות ההורה, שהילד נמצא תחת חזקתו. לעיתים אותו הורה הוא הגורם לפגיעה בקשר בין הילד לאב. במידה ואכן אלו פני הדברים, יחליט בית המשפט להקטין את גובה המזונות, והאב יישא רק בגובה תשלום עבור צרכיו הבסיסיים של הילד. בכך "מעניש" בית המשפט את ההורה האחר, שהילד בחזקתו, ומעביר אליו חלק מנטל התשלום שהיה מוטל קודם לכן על האב.

במקרה כזה, במידה וההורה (המחזיק בילד) אינו מסוגל לעמוד בפרנסת הילד (כתוצאה מה"עונש") ההורה השני יצטרך להשלים את צרכי הילד מתוקף דין צדקה, וגם זאת רק במידה שההורה שמשלם זאת, נמצא במצב כלכלי שמאפשר לו לעשות זאת.

יש לציין, כי הפחתת דמי מזונות ילד יכולה להיות זמנית. אם התנהגותו של הילד משתנה לטובה, בית המשפט יפסוק על השבת תשלום מזונות הילד למצב רגיל, ללא כל הפחתה.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני