אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

בית המשפט לענייני משפחה

הרקע להקמת בית המשפט לענייני משפחה

ברקע ההחלטה על הקמת בתי המשפט לענייני משפחה עמדו המלצות ועדת שינבוים לבחינת ויישום דיני המשפחה. הרציונל בגינו המליצה הועדה על הקמת בית המשפט לענייני משפחה היה כדי למנוע את הפיזור הרב בין הערכאות השונות אשר הקשה במידה רבה על בני משפחה בעת משבר. בפרט הדבר היה אמור במה שנוגע לסכסוך על רכוש משותף, גירושין, משמורת על ילדים וכו'. הרעיון היה, כי בית המשפט לענייני משפחה יהיה המקום בו יאוחדו כל העניינים יחדיו וידונו יחדיו בפני שופט אחד. כך ייחסך הצורך בדיון מפוצל לערכאות רבות וניתן יהיה לפתור את עניינים אלה בקלות רבה יותר.

בנוסף, כאשר מתעורר סכסוך בתוך המשפחה, ללא קשר לאופיו של הסכסוך, הדבר עלול להיות טעון במיוחד. סכסוך כלכלי בין אחים, נוסף על הקושי שבסכסוך עצמו, עלול להיות מוחרף כתוצאה מהמתחים הנובעים מקשרי המשפחה. לכן, כאשר מתקיים סכסוך בתוך המשפחה, חשוב כי הסכסוך ייפתר ביעילות, במהירות ותוך רגישות מירבית למצב הרגיש. המלצות ועדת שינבוים פורסמו ונתינו כבר בשנת 1984, אולם רק בחלוף עשור הבשילו המלצות אלה לכדי חוק – חוק בתי המשפט לענייני משפחה שהוזכר לעיל.

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בכל עניין אשר הצדדים לו הם בני משפחה או דברים הקשורים לעניינים שבין בני משפחה. לבית המשפט ניתנו סמכויות רבות כדי להביא לפתרון הסכסוך ביעילות ולא פחות חשוב – במהירות.

זוהי ערכאה בדרגת בית משפט שלום, אך יש לה מספר מאפיינים ייחודיים, כמו:

בית המשפט מוסמך לדון בכל עניין ללא הגבלת סכום התביעה (בדרך כלל בית משפט השלום מוסמך לדון בתביעות עד לסכום כולל של 2.5 מיליון ₪);

נושאי התביעה בהם בית המשפט מוסמך לדון אינם מוגבלים (כל עוד מדובר בסכסוך הקשור במשפחה);

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לסטות מדיני הראיות ומסדרי דין ככל שהדבר נחוץ לדעת בית המשפט כדי להכריע בסכסוך;

הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה מתקיימים בדלתיים סגורות.

בית המשפט מוסמך לדון גם בעבירות מסוימות על פי חוק מניעת אלימות במשפחה, וכאמור – בכל עניין אשר מערב באופן כלשהו בני משפחה (כצדדים לתביעה). לאחרונה אושרו תקנות המתירות לילדים לבטא את דעתם ורגשותיהם לגבי ענייני גירושין הנוגעים להם, ישירות בפני שופט או דרך יחידת הסיוע.

בית המשפט לענייני משפחה לא דן בנושאי הנישואין והגירושין עצמם, שנמצאים בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני, אלא בכל הנושאים הכרוכים בכך: תביעות רכוש, תביעות מזונות, משמורת ילדים, הסדרי ראייה, אישורי הסכם. וכן בגירושין של זוג שהתחתן בחתונה אזרחית.

בגלל הכפילות בערכאה הדנה בעניינים הקשורים לגירושין(בית משפט / בין דין רבני) נקבע כי הערכאה אליה הוגשה התביעה לראשונה היא זו שבה יידון המקרה. מצב זה יוצר את " מרוץ הסמכויות " – ניסיון של אחד מבני הזוג להקדים את רעיהו ולפתוח תיק בערכאה שמתאימה ביותר לקידום האינטרסים שלו.

יחידת הסיוע- לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע שכוללת עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים משפחתיים ומגשרים. ההפניה ליחידת הסיוע נעשית על ידי שופט, ומטרתה סיוע לצדדים בתהליכים השונים שהם עוברים, ייעוץ לגבי ילדים בתקופת הגירושין,סיוע בגיבוש הסכם גירושין, התערבות בתחום אלימות במשפחה, הגשת חוות דעת לבית המשפט, מתן ייעוץ לבית המשפט ועוד.

הליך בבית המשפט לענייני משפחה נפתח בהגשת תביעה (לאחר תשלום אגרה מתאימה). תביעה מנוסחת לרוב על ידי עורך דין המומחה לענייני משפחה ותכלול את הטפסים והאישורים המתאימים. לעיתים תצורף לתביעה גם בקשה לסעדים זמניים כגון צו מניעה, צו עיכוב יציאה מהארץ, צו עיקול רכוש זמני. תביעה המוגשת לבית המשפט מועברת על ידי שליח או בדואר רשום או על ידי עורך דין. כתב הגנה יוגש תוך 15 יום מיום ההמצאה, בליווי טפסים ואישורים מתאימים (כגון תלושי משכורת, קצבאות למיניהן וכיו"ב). לאחר הגשת כתב ההגנה נקבע תאריך לדיון מקדים בתיק הגירושין. בפרק זמן זה אפשר לנהל תהליך גישור או הסכם על ענייני התביעה כדי להגיע להסדרים מוסכמים בין שני הצדדים. במידה ולא הגיעו הצדדים לידי הסכמה נפתח שלב הראיות או ההוכחות במשפט, בו מביאים הצדדים עדים, ראיות וטענות שונות להוכחת עמדתם. לאחר שלב זה נערכים סיכומים וניתן פסק דין.

בשנים האחרונות, כמו בכל מערכת המשפט, ניתן דגש מיוחד על עידוד פתרון סכסוכים על דרך הגישור – גישור מאפשר לצדדים להגיע להסכם שמייתר את הצורך בהכרעת בית המשפט בצורה יעילה יותר מאשר הדיון בבית המשפט.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני