אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

אפוטרופוס

אפוטרופוס הוא אדם הממונה על ענייניו של אדם אחר, אשר מסיבה כלשהי איננו מסוגל לדאוג לענייניו. כך למשל, כאשר עקב מצב רפואי (גופני או נפשי) אדם איננו מסוגל להחליט עבור עצמו, ייתכן כי יוגדר כפסול דין. אז ימונה לאותו אדם אפוטרופוס, אשר יהיה ממונה על ענייניו של אותו אדם במקומו. אפוטרופוס יכול להיות קרוב משפחה או אדם אחר כפי שיבחר בית המשפט. האפוטרופוס הוא נאמן על כל ענייניו של פסול הדין והוא חייב בדין וחשבון בפני בית המשפט. 

אפוטרופוס טבעי ואפוטרופוס ממונה

אפוטרופוס טבעי הוא כינוי להוריו של קטין – כל עוד הקטין איננו בגיר, הוא איננו מסוגל לדאוג לעצמו לחלוטין ולכן הממונה עליו לעניינים שונים והאחראי לדאוג לכל ענייניו של הקטין הוא ההורה שלו. שני הוריו של הקטין הם אפוטרופוסים לענייניו של הקטין, והם חייבים ביחד ולחוד לפעול למען עניינו של הקטין בצורה בטובה ביותר. חשוב להבין כי שני הוריו של הקטין הם האפוטרופוס ביחד ולחוד ואף גירושין אינם משנים את המצב הזה: גם כאשר אחד ההורים מקבל את המשמורת על הילדים, אין משמעות הדבר כי ההורה השני חדל להיות אפוטרופוס. אפוטרופסות זאת פוקעת באופן אוטומטי בהגיעו של הקטין לגיל בגרות על פי החוק (חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1952), קרי גיל 18.

אפוטרופוס ממונה, כשמו, הוא אפוטרופוס אשר ממונה על ידי בית המשפט לאדם מסוים אשר הוגדר כפסול דין. פסול דין הוא אדם אשר, כאמור, מסיבה כלשהי איננו מסוגל לדאוג עוד לענייניו. אפוטרופוס יכול שימונה לכל ענייניו של הקטין ויכול שימונה לעניין מסוים. אפוטרופוס יכול להיות אדם יחיד, פרטי, שהוא קרוב משפחתו של פסול הדין או גם מספר אנשים יחד; אפוטרופוס יכול להיות תאגיד; ולבסוף, כאפוטרופוס יכול להתמנות גם האפוטרופוס הכללי – גוף במשרד המשפטים הממונה על טיפול בכל ענייני האפוטרופסות.

פיקוח משרד המשפטים

כאשר אדם ממונה כאפוטרופוס של פסול דין כלשהו, עליו לפעול בענייניו של פסול הדין בנאמנות ואך ורק לטובתו של פסול הדין. בנוסף, חייב האפוטרופוס להגיש דו"חות לאפוטרופוס הכללי אודות הטיפול בענייניו של פסול הדין. בעבור חלק מהפעולות, המנויות בחוק, חייב האפוטרופוס לקבל את אישורו של בית המשפט, על ידי הגשת בקשה מתאימה, כדי לבצע את הפעולה. בעבור הפעולות האחרות האפוטרופוס מוסמך לפעול ללא מגבלה – אלא ככל שישנו ניגוד עניינים בין עניינו של האפוטרופוס ובין עניינו של פסול הדין החוסה.

ביטול אפוטרופסות

החלטה על אפוטרופסות איננה החלטה קלה כלל ועיקר,והיא נדרשת באותם מקרים קיצוניים בהם אין ברירה אלא למנות אפוטרופוס. כשם שההחלטה על מינוי אפוטרופוס איננה קלה, כך גם ההחלטה על סיום תפקידו של אפוטרופוס איננה פשוטה ויש לוודא כי פסול הדין או החוסה יכולים לנהל את ענייניהם בצורה טובה. לכן, על מנת להשתחרר מתפקידו, על האפוטרופוס לפנות אל בית המשפט על מנת לקבל את אישורו של בית המשפט להתפטר מתפקידו – בין אם על ידי ביטול האפוטרופוס ובין אם על ידי החלפת המינוי באדם אחר.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני