אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

התרת נישואין

מה בין התרת נישואין לבין גירושין?

בישראל, ענייני גירושין ונישואין של יהודים, חייבים, על פי חוק, להידון בבית דין רבני על פי ההלכה. זהו אחד הכללים הבעייתיים ביותר של הדין הישראלי, באשר הוא כופה על כל אזרחי ישראל הרשומים כיהודים להינשא על פי הדין הדתי, בין אם הם רוצים בכך ובין אם לאו ובנוסף הערכאה היחידה המוסמכת להורות על גירושין היא בית הדין הרבני. הדבר יוצר בעיות רבות בכלל, אולם בפרט כאשר מדובר בזוגות אשר נישאו בנישואין אזרחיים במדינות אחרות, למשל, או כאשר מדובר על זוגות מעורבים בהם רק אחד מבני הזוג יהודי. 

מהי התרת נישואין?

התרת נישואין היא הליך מיוחד אשר הסמכות להכרעה בו נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, המאפשר לבני זוג נשואים לפרק את הנישואין שלהם במקרים מיוחדים אשר אינם נופלים בגדרו של חוק שיפוט בתי דין רבניים או הדין האישי (לא רק יהודים חייבים להינשא ולהתגרש על פי הדין האישי, אלא גם בני דתות אחרות).

כאשר ישנם בני זוג מעורבים, למשל כאשר רק אחד מבני הזוג הנשואים הוא יהודי, הדבר יכול להיות בעייתי מכדי להשאיר אותו להכרעת בית הדין הרבני. בית הדין הרבני דן על פי ההלכה, וזו איננה מכירה הרי בנישואין של בני זוג מעורבים. על פי ההלכה לא קיים מצב בו יהודי נישא לבן דת אחרת. משמעות הדבר כי בית הדין הרבני מתייחס אל בני זוג כאלה כאל ספק נשואים ומחייב אותם בגט לחומרה, שמשמעו גט ליתר ביטחון. אולם, גט לחומרה אין משמעו כי מי מבני הזוג יהיה זכאי לזכויות המגיעות לו כגרוש, לרבות הזכות לקבל מזונות אישה, למשל.

מה הם גירושין?

הכוונה בגירושין היא להליך בו מופקע תוקפם של נישואין. בישראל ענייני גירושין ונישואין של אזרחי המדינה צריכים להידון על פי הדין האישי – הוא הדין הדתי. כאשר בני זוג יהודים מעוניינים להינשא הם יוכלו לעשות זאת רק באמצעות בית הדין הרבני שיכריע בעניין על פי ההלכה. כאשר אחד מבני הזוג איננו יהודי, ייתכן כי בית הדין לא יכיר כלל בתוקפם של הנישואין ולכן לא יהיה כל צורך בגירושין. אולם במקרים אחרים, יש צורך בגירושין ואז יחליט בית הדין הרבני כיצד יש לבצעם.

הגשת בקשה להתרת נישואין

כאשר עולה הצורך להגיש בקשה להתרת נישואין, יש להגיש תחילה בקשה אל בית המשפט העליון אשר יקבע את סמכות השיפוט לצורך התרת הנישואין. בית המשפט העליון יפנה את בני הזוג אל בית המשפט בו יותרו הנישואין שלהם. לרוב, בית המשפט העליון יפנה את בני הזוג אל בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה, ככל שהדבר רלוונטי (בזוגות מעורבים), יפנה אל כל אחד מבתי הדין הדתיים כדי לברר אם יש צורך לקיים הליך גירושין דתי. ככל שאין צורך בכך, הרי שבית המשפט לענייני משפחה יתיר את הנישואין ויקבע כי בני הזוג גרושים. במידה ויש צורך, יעבור התיק אל בית הדין הדתי כדי שזה יחליט לגבי התרת הנישואין.

הליך זה של התרת נישואין דרוש בשל הוראות החוק הישראלי הקובעות כי אזרחי המדינה יינשאו על פי הדין הדתי. לכן, נדרש ההליך המסורבל הזה במקרים שאינם מתאימים לדין הדתי הארכאי. התרת נישואין היא בגדר "רע הכרחי", אשר דרוש כדי לתת מענה להרבה מאוד מקרים אשר נופלים בין הכיסאות. ברי, כי לא ניתן לצלוח את ההליך המשפטי הזה ללא ייעוץ משפטי. במקרים של גירושין, ממילא מדובר במצב קשה למדי בעבור שני בני הזוג – ובפרט כאשר מדובר בבני זוג שאינם בני אותה דת.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני